Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandviken stärker sin roll som centrum för Industriell IT

FindIT (Forum for Industrial IT-solutions) har prioriterats av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige och får 9,7 miljoner för sitt projekt Hållbar IT. Genom finansieringen av Region Gävleborg, Region Dalarna och Sandvikens kommun kommer 21 miljoner satsas under tre år på stärkt forskning, teknisk utveckling och innovation inom regionen.

Inom ramen för Hållbar IT kommer vi att gå in i nya fokusområden och det känns spännande. Vi kommer att medverka till att det tas fram en standard för en IT-plattform som underlättar kommunikationen mellan industrin och dess leverantörer. Vi kommer att titta närmare på Gamification och hur det kan utveckla industrin. Effektiv hantering och analys av processdata, Big Data, genom industriella IT lösningar är ett tredje fokusområde som vi också tittar på, säger Britta Haag, processledare FindIT.

FindIT – där behov och lösningar inom industriell IT möts

De regionala leverantörsföretagen måste utvecklas och klara den globala konkurrensen om de ska kunna överleva. Idag är inte regional närvaro en garanti för affär. För att möta de krav som kunderna ställer behöver företagen öka sin produktivitet och bli mer kostnadseffektiva. Välfungerande industriella IT-lösningar är ett nödvändigt stöd i detta och det är här FindITs roll blir tydlig. Syftet med (FindIT) Hållbar IT är att bidra med koordinerande, initierande och inspirerande insatser för att nå nödvändig kompetensutveckling bland företagen. Att vara länken mellan storföretagens krav och de små- och medelsstora företagens förutsättningar att möta dessa är FindITs uppgift. Att se till att säkerställa regionens utbud av industriell IT-kompetens är en annan viktig pusselbit.

satsning från Sandbacka Park ger effekt regionalt

FindIT har en viktig roll i Sandbacka Park - en av 35 science parks i Sverige - med basen i Sandviken. Sedan 2008 har Industriell IT varit ett av Sandbacka Parks uttalade fokusområden. Genom FindIT bedrivs det regionala arbetet för att stödja företag i Gävleborg/Dalarna inom industriell IT. På så vis utvecklas kontakter företag emellan och nya företag relaterat till IT i industrin kan attraheras till regionen.

Med den nya satsningen kan vi knyta mer forskning och utveckling inom IT-området till Sandviken med omnejd. Det ger oss även en möjlighet att i större grad verka för att nya innovativa företag startas i vår region utifrån de kompetenser som finns här idag, säger Ulrika Malmkvist, utvecklingschef Sandbacka Park.

Viktig mötesplats och konkreta projekt

Vi är stolta över den plattform som Find IT representerar i vår region där vi kopplar ihop många intressenter som tidigare inte kunnat mötas inom området industriell IT. Framför allt vill jag lyfta fram de konkreta projekt som genomförts och pågår inom Find IT. Genom Hållbar IT kan vi nu fortsätta på samma spår med nya utmaningar, avslutar Maarit Kaskela, IT-direktör, Ovako AB och ordförande för FindITs styrgrupp.

Projektet är på 3 år och med en total budget på 21,5 miljoner kronor.

mer information

FindITlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sandbacka Parklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2015-06-22 07.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild