Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens unga dricker mindre alkohol

Alkohol- och tobakskonsumtionen bland ungdomar i Sverige har minskat sedan 2000-talet och Sandvikens ungdomar följer samma positiva utvecklingsmönster.

Resultatet från årets Drogvaneundersökning visar ett särskilt starkt resultat för flickornas alkoholkonsumtion. I Sandviken har andelen flickor som är riskkonsumenter av alkohol minskat med 50 procent sedan förra mätningen. Även Sandvikens pojkar har färre riskkonsumenter av alkohol. Resultaten för Sandvikens ungdomar ligger lägre än riket och länet.

Resultaten från årets undersökning visar flera positiva resultat för Sandvikens unga. Sandviken har färre alkoholkonsumenter om man jämför med förra mätningen 2013 och ligger även lägre än riket och länet. Undersökning visar även att ungdomarna i Sandviken alkoholdebuterat senare. Förra mätningen år 2013 hade drygt 20 procent av ungdomarna testat alkohol vid 13 års ålder eller tidigare. I år har den siffran halverats. Andelen flickor som testat tobak i Sandviken är betydligt lägre än både riket och länet, vilket är väldigt positivt med tanke på att flickorna hade förhållandevis höga siffror vid förra mätningen. Pojkarnas resultat ligger i linje med riket och länet.

Mer information

Drogförebyggande arbete i Sandviken

Sidan uppdaterad: 2016-11-28 09.28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se