Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandviken växer – snart slutsålt på byggklar mark

De senaste två åren har intresset för mark i Sandviken ökat. Kommunen har sålt slut på befintliga villatomter i tätorten och industrimark och mark för verksamheter är snart slutsålda. Kommunen planlägger nu mer mark för att möta det ökande behovet.

Just nu finns två detaljplanerade områden för flerbostadshus där förhandlingar med köpare pågår och lite ledig mark för industrier och verksamheter. Några lediga villatomter finns hos privata aktörer. Sandvikens Kommun arbetar för att planlägga mer mark för både bostäder och verksamheter i tätorten.

Det innebär en positiv utveckling för kommunen. Utmaningen för oss är att vi behöver mer planlagd mark i och med det stora intresset, vilket är ett angenämt problem, säger Andreas Sundström, exploateringsingenjör på Sandvikens Kommun.

Intresset för mark kommer från både lokala och externa exploatörer.

Läs mer om pågående planarbeten

Avfart Tuna innebär ökad efterfrågan

På Tuna handelsområde finns mark för både industri och handel. Även Lövbackens industriområde ska utökas.

Vi har sålt mycket industrimark, det finns lite kvar till försäljning. Det finns också en del handelsmark kvar. Vi har flera intressenter och förväntar högre efterfrågan på handelsmarken till hösten när den nya avfarten till E16 ska börja byggas, berättar Andreas.

”Stark tro på Sandviken”

Jan Fagerström på kommunens näringslivskontor upplever att det råder en stark framtidstro i kommunen och kommenterar markförsäljningen på företagarsidan:

Microsofts etablering har bidragit till att ge vårt näringsliv en tro på framtiden. Bara att det händer här, att de såg Sandviken, ger en stark tro på att det här ett bra ställe för företag att vara på, säger Jan.

Kommande utbyggnad av el ger möjlighet till fortsatt utveckling

Som en följd av Microsofts etablering kan Sandvikens kommun komma att få ett av Sveriges bästa elnät. Vattenfall Eldistribution ska ansöka om att dra nya elledningar till Tuna som även säkrar vår elförsörjning och skapar möjligheter för framtida utveckling i vår kommun.

- Det skulle ge oss möjlighet att etablera ännu mer och jättefina förutsättningar att utveckla staden, säger Andreas Sundström.

Läs mer om den planerade utbyggnaden av el

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Vy av Sandviken och E16