Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandviken växte under 2020

Under 2020 så ökade befolkningen i Sandviken (+56 personer). Därmed tillhör Sandviken de knappa 60 procent av Sveriges kommuner som växte under året. Att befolkningen i Sandviken ökar förklaras av att fler flyttar till kommunen.

Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade idag befolkningsstatistik som visar att Sandvikens kommuns folkmängd den 31 december 2020 var 39 290 personer.

Ta del av SCB:s statistik om folkmängd och befolkningsförändringar för 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandviken växer

Att Sandviken växer förklaras till stor del av inrikes inflyttning. Antalet personer som flyttat till Sandviken från andra delar av landet ökade med 186 personer jämfört med föregående år och totalt registrerades 1 601 inrikes inflyttningar. Av de som flyttade till Sandviken kom 46 procent från andra kommuner i Gävleborgs län medan 54 procent kom från övriga län i landet.

Lika många födda men fler avlidna

Under 2020 så föddes det lika många barn i Sandvikens kommun som under 2019 medan antalet döda steg något (+15 personer).

Under året så var det fler dom dog (436 personer) än som föddes (378 personer). Att fler dör än föds är ett mönster som uppvisats under många år och mönstret ser ut på samman sätt i många andra kommuner. Under 2020 så var det fler som dog än som föddes i 65 procent av landets kommuner.

Färre invandrade

Antalet utrikes inflyttningar till Sandvikens kommun nästan halverades jämfört med föregående år. Under 2020 registrerades 175 utrikes inflyttningar till Sandvikens kommun. Också i riket som helhet minskade invandringen jämfört med föregående år.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

ungdomar