Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Satsning på att bryta arbetslöshet och utanförskap

Ett extra tillskott på 80 miljoner kronor ska nu användas till en rad satsningar för att minska arbetslösheten och bryta utanförskap i kommunen.

Sandvikenhus AB genomförde 2019 en fastighetsförsäljning. En del av den vinsten, 80 miljoner kronor, har bolaget delat ut till moderbolaget Sandvikens Stadshus AB. Pengarna ska nu användas av kommunen för ytterligare satsningar inom de tre politiskt prioriterade områdena:

  • Minska arbetslösheten
  • Förbättra skolresultaten
  • Främja inkludering och sammanhållning i hela kommunen

Pengarna ska använda inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Nu går vi i majoriteten vidare med att lägga fram ett ramverk för Sandvikenhus utdelning. Utdelningen på 80 miljoner kronor över sex år är ännu ett verktyg för de politiska prioriteringarna - minska arbetslösheten, förbättra skolresultaten och öka inkluderingen i kommunen, säger kommunalråden Peter Kärnström, Kerstin Almén, Carl-Ewert Ohlsson och Per-Ola Grönberg.

Exempel på satsningar som planeras

  • Samverkan mellan förvaltningar och bolag för att bidra till inkludering.
  • Trygghetsskapande- och förebyggande insatser mot ohälsa, våld i nära relationer och ungdomsbrottslighet.
  • Samverkan med lokalt näringsliv och föreningsliv eftersträvas för att skapa en god samhällsutveckling och meningsfull fritidssysselsättning.
  • Stöd för att främja en övergång från försörjningsstöd till egen försörjning.
  • Skapa attraktiva skolmiljöer i syfte att förbättra möjligheten för elever att uppnå kunskapsmålen.
  • Insatser inom särskilt boende, boendestöd med mera.
Kommunalråden

Kommunalråden Peter Kärnström, Carl-Ewert Ohlsson, Per-Ola Grönberg och Kerstin Almén.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sandviken