Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Serbisk delegation besökte Sandviken

Den 2-4 november besökte politiker och tjänstemän från
Subotica i Serbien Sandviken i ett projektmöte om Kommunala Partnerskap, genom ICLD (Swedish international center for local democracy ).

Sandvikens kommun har sökt förstudiemedel för ett
samarbete med staden Subotica. Syftet är att tillsammans förbättra konkurrenskraften för våra lokala företagare, utveckla kommunens arbete med att
skapa sysselsättning och tillväxt.

Serbien är ett land som sökt medlemskap i EU och ser Sverige som ett föregångsland inom många områden. Förstudien pågår under 1 år och finansieras av medel ifrån organisationen SIDA.

Utveckling av demokratiska processer, arbete mot korruption och den svarta arbetsmarknaden är prioriterade insatser, säger Dragi Vuckovic, head of North Backa district under mötet Kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström.

Ann-Louise Kleen, ordförande i Företagarna i Sandviken, fortsätter...

För Sandvikens kommun är den här typen av internationella utbyten ett bra exempel på hur kommunen stärker sitt samarbete med Sandvikens Företagare och vår strävan att befästa Sandviken som den moderna industristaden.

Peter Kärnström avslutar...

Sandvikens kommun har med sitt näringsliv fantastiska förutsättningar med besöksnäring baserat på vår industri och investeringar inom fritidssektorn.

För mer information

Anders Lundell, 026-24 02 99

Sidan uppdaterad: 2015-11-10 16.18
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild

På bild från vänster: Anders Lundell EU-strateg, Dragi Vučković Head of North Backa District, Peter Kärnström Kommunstyrelsens ordförande, , Aleksandar T Lovčanski Project Manager LED office Subotica, Ann-Louise Kleen, ordförande i Företagarna Sandviken, Srđan Parežanin avd för lokal ekonomisk tillväxt.