Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Serviceutskottet uttalar sig till följd av #Metoo

Uttalandet är en följd av den samhällsdialog som följde #Metoo-kampanjen. Serviceutskottet inom Sandvikens Kommun har ansvar för personalfrågor.

Uttalande från Serviceutskottet

Vi vill göra ett uttalande utifrån vår roll som ansvariga för anställda i Sandvikens kommun. Uttalandet föranleds av den dialog som pågår i samhället till följd av #Metoo-kampanjen.

I Sandvikens kommun ska vi ha ett arbetsklimat där alla anställda har rätt att bli behandlade med respekt och där sexuella trakasserier inte tolereras. Det Personalpolitiska Programmet säger under kapitlet mångfald att ”Alla arbetsplatser är fria från diskriminering och kränkande särbehandling”

Under 2017 har personalkontoret i nära samarbete med de fackliga organisationerna arbetat fram en rutin mot kränkande särbehandling. Rutinen tydliggör det förebyggande arbetet, samt hur man som arbetsgivare och medarbetare ska agera om någon känner sig kränkt. Under den senare delen av hösten 2017 och under våren 2018 har personalkontoret varit ute i alla förvaltningar och implementerat rutinen och diskuterat med olika chefsgrupper om arbetsgivarens ansvar för att förebygga kränkande särbehandling.

Minst lika viktigt är det att vi behandlar de vi är till för på ett likvärdigt sätt där alla har rätt att bli behandlade likvärdigt oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder. Varje medborgare som möter företrädare för kommunen ska behandlas med respekt.

Sidan publicerad: 2018-04-24 12.48
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sandvikens Stadshus