Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Skärpta allmänna råd för Gävleborgs län från och med 16 november

Från och med den 16 november har Folkhälsomyndigheten, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Gävleborgs län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas.

Antalet personer som diagnostiserats med covid-19 har ökat kraftigt, med bland annat en ökad belastning på hälso- och sjukvården som följd.

Fler patienter med covid-19 vårdas i slutenvården inklusive intensivvården. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Från och med den 16 november uppmanas alla som vistas i Gävleborgs län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara symtom på covid-19, ska undvika all nära kontakt med andra.

  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Måndagens beslut omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Gävleborgs- och Västernorrlands län.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan.

  • Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Länsstyrelsen: minskat antal vid evenemang

Publikgränsen ändras till max åtta personer i Gävleborgs län från och med den 24 november. Det blir följden av ett beslut från Länsstyrelsen Gävleborg. Beslutet är fattat mot bakgrund av det allvarliga läget med allmän smittspridning av covid-19.

Regeringen föreslår också ytterligare begränsningar från och med den 24 november. Det innebär ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare och det tidigare undantaget för serveringsställen tas bort.

Detta föreslås alltså gälla fyra veckor framåt från och med den 24 november. Om situationen inte har förbättrats kan restriktionerna förlängas över jul och nyår.

Skärpta allmänna råd på olika språk

På Krisinformation.se finns information om de lokala allmänna råden för respektiev län på: lättläst svenskalänk till annan webbplats, arabiskalänk till annan webbplats, somaliskalänk till annan webbplats, tigrinjalänk till annan webbplats, farsi länk till annan webbplatsoch turkiskalänk till annan webbplats.

Mer information

Sidan publicerad: 2020-11-17 12.21
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se