Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Skolbibliotek i världsklass på Bessemerskolan

Bessemerbiblioteket tilldelas utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2018.

Vi är jätteglada och stolta. I Sandviken har vi parollen "Vi gör varandra bättre", så därför vill vi tacka alla engagerade lärare, skolledning och elever - de gör oss bättre, säger Kirsi Rutanen, bibliotekarie på Bessemerbiblioteket.

Stärker elevernas lärande och kompetens

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit att ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Fakta om utmärkelsen

För sjätte året i rad delar fackförbundet DIK ut ”Skolbibliotek i världsklass”. 32 skolor tilldelas 2018 års utmärkelse. Bessmerskolan är den enda skolan i Gävleborg som får utmärkelsen.

Sidan uppdaterad: 2018-03-26 11.59
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Bessemerbiblioteket