Snabbtester införs för all vårdnära personal

Två gånger i veckan kommer all personal med vårdnära arbete vid särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård genomföra snabbtester innan de börjar sin arbetsdag.

Som en åtgärd för att förebygga smittspridning av Covid-19 inför Omsorgsförvaltningen 11 januari antigentest, eller så kallad snabbtest, av all personal i vårdnära arbete.
Två dagar i veckan görs testet i direkt anslutning till arbetspassets början och är obligatoriskt. Testet tar 15 minuter och innan provsvar så träffar inte personal omsorgstagare.

”Antigentesterna ger oss möjlighet att tidigt upptäcka personal som som bär smitta men inte har symtom, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Karin Lindqvist och fortsätter. Detta är ett viktigt komplement till de förebyggande rutiner vi redan har med munskydd och visir för att minskar risken för smittspridning.”

Testet behöver inte göras om den anställde under de senaste 6 månaderna testat positivt Covid-19 eller har gjort test som visar på antikroppar. Vid positivt provsvar lämnar den anställde genast arbetsplatsen och avvaktar svar på vanligt covid-19 test, så kallat PCR- test. Testerna gäller för all personal i vård och omsorgsnära arbete samt övrig personal med sin arbetsplats i dessa lokaler.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Person som genomför covidtest