Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Socialnämnden ska erbjuda informationssamtal

Nu införs krav på ett obligatoriskt informationssamtal om du som förälder tänker starta en rättsprocess gällande barns vårdnad, boende eller umgänge.

Från och med 1 januari 2022 behöver du ett intyg om att du har deltagit i informationssamtal om barns vårdnad, boende och umgängesfrågor för att du ska kunna stämma den andra föräldern i Tingsrätten.

Socialnämnden är skyldig att erbjuda ett gemensamt informationssamtal för dig och din medförälder. Ta kontakt med Familjerätten via kommunens medborgarservice.


Socialnämnden är i Sandviken uppdelad i två nämnder och den nämnd som ansvarar för familjerättsfrågor heter Individ- och familjeomsorgnämnden.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Vuxen och barn