Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sök utvecklingsbidrag för återstart för kultur och fritid

Föreningar och studieförbund kan söka särskilt utvecklingsbidrag av Sandvikens kommun för återstart, nystart eller utveckling av kultur- och fritidsverksamhet efter pandemin.

Konsekvenserna av rådande pandemi har varit omfattande för kultur- och fritidsverksamhet som bedrivs inom Sandvikens kommun. Människor har inte kunnat mötas för sociala aktiviteter och nu finns stora behov av satsningar för att få människor att engagera sig i föreningsliv och folkbildningsverksamhet, och åter besöka offentliga evenemang och ta del av det utbud inom kultur och fritid som erbjuds.

Kultur- och fritidsnämnden har inrättat ett utvecklingsbidrag för återstart av kultur- och fritidsverksamhet i Sandvikens kommun. Stödet kan sökas av föreningar och studieförbund med verksamhet i Sandvikens kommun.

Exempel på stödberättigade insatser och aktiviteter är:

  • Nyrekrytering av medlemmar och deltagare
  • Ledarutbildning
  • Investeringar i föreningsägd anläggning och utrustning som krävs för att utveckla verksamheten.
  • Ökad tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.
  • Lov- och lägerverksamhet.
  • Hälsofrämjande aktiviteter.
  • Projekt och nyskapande verksamhet

Gör din ansökan om stöd för återstart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se