Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Språkutveckling minskar framtida personalbrist

KIVO (kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg) är ett samarbetsprojekt i regionen kring språkutveckling för utlandsfödda. Genom projektet ökar möjligheterna att klara det framtida stora personalförsörjningsbehovet inom vård och omsorg.

I det regionala samarbetet ingår Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Landstinget, kommunerna, fackförbundet Kommunal och Arbetsförmedlingen. KIVO är ett treårigt projekt med 175 deltagare, som har behov av att utveckla sitt språk.

Samverkan

Arbetsförmedlarna ska känna till arbetsgivarnas behov och krav för anställning, och arbetsgivarna ska försöka vara med tidigt i processen där arbetsförmedlarna guidar den utlandsfödda för att så snabbt som möjligt få anställning.

Mål och syfte

Målet för regionens arbetsgrupp inom KIVO är att öka de utlandsföddas möjligheter till snabbare anställning inom vård och omsorgsbranschen. I första skedet är målgruppen personer som har godkänd vård- och omsorgsutbildning men behöver utveckla språket för att kunna bli anställda.

Syftet är att att skapa ett kvalitetssäkrat samarbete mellan arbetsgivarna inom vård- och omsorgsbranschen, arbetsförmedling, utbildningsanordnarna och fackförbunden för att fler utlandsfödda ska bli bättre inkluderade i det svenska samhället.

KIVO - ett sätt att trygga bemanningen inför framtiden

Pensionsavgångarna är stora inom vård- och omsorgssektorn de närmaste åren. I Sandviken och dess närområden kommer ca 30 % att uppnå pensionsålder inom de närmaste fem åren.

Föreläsning i Sandviken om språkprojekt

8 juni hölls en föreläsning där Kerstin Sjövald från Äldrecenter informerade och delgav sina erfarenheter kring språkprojekt. Ca 100 personer från olika samverkansaktörer i regionen deltog på det uppskattade mötet.

Sidan uppdaterad: 2015-06-11 12.55
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

KIVO föreläsning