Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Stöld av narkotikaklassade läkemedel inom Omsorgsförvaltningen

Det har upptäckts att det förekommer stölder av narkotikaklassade läkemedel inom Omsorgsförvaltningen. Polisanmälan har upprättats och kontakt är tagen med Inspektionen för vård och omsorg, gällande anmälan för patientsäkerhetsrisk.

Sandvikens kommun ser mycket allvarligt på händelsen

Stölderna har pågått under minst ett par månader och det rör sig om en betydande mängd tabletter.

En kartläggning pågår och fram till dagens datum har ingen information framkommit som gör gällande att någon omsorgstagare eller brukare skadats. Någon skyldig har ännu inte identifierats.

Flera åtgärder har vidtagits och fler åtgärder kommer att vidtas i närtid. Vårt framtida arbete med digital läkemedelshantering samt förbättrade rutiner fortgår.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Burkar med medicin