Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Stolt biogas­anläggning i Forsbacka

Just nu bygger Gästrike Ekogas världens största horisontella termofila plugg­flödes­­anläggning för torrötning i Forsbacka, fem kilometer väster om Sandviken.

Det finns mycket att vara stolt över i vår region. För i och runt Sandviken pågår spännande utveckling inom fossilfri och klimatneutral energi. I norr börjar Skandinaviens största vindkraftpark, i väster testas världens första elväg, centralt har vi vår nyinvigda vätgasstation och i öster byggs nu en unik biogasanläggning.

Vad betyder biogas­anläggning i Forsbacka?

Jonas Hellström, VD för Ekogas nya anläggning i Forsbacka reder ut betydelse för biogas­anläggningen.

Jonas Hellström, VD för Ekogas nya anläggning i Forsbacka

Vad är biogas?

Den biogas vi kommer att producera i Forsbacka är restprodukter från framför allt hushålls- och trädgårds­avfall. När vi tagit avfallet genom våra processer får vi biogas, som kan används till fordons­bränsle och dels utmärkt gödsel med högt näringsinnehåll som bönderna kan använda istället för den konstgödsel som används idag.

Vad är det som är unikt med Forsbacka-anläggningen?

Det finns flera saker som är unika.

  • Hela processen sker i ett så kallat pluggflöde. Det betyder att varje sats går som en plugg genom processen i ett kontrollerat flöde. I många andra anläggningar blandas avfall som befinner sig i olika faser, vilket inte ger samma fina resultat.
  • Rötningen är den del i processen som bryter ned avfallet och bildar metan. De bakterier som bryter ned avfallet i vår anläggning trivs bäst i relativt höga temperaturer (runt 52-55°C), vilket på fackspråk kallas att de är termofila.
  • Vår rötning är relativt torr, vilket bland annat ger mindre rest­vatten och lägre energi­åtgång. I Sverige finns bara ett fåtal tor­rötnings­anläggningar.

Hur mycket biogas kommer ni att tillverka i Forsbacka?

Vi har potential att tillverka 2,7 miljoner kubik­meter biogas här. Det kommer inte att finnas avsättning för så mycket lokalt, så vi tittar även på att transportera den till andra tankstationer till en början.

Kan man använda biogas till något annat än fordons­bränsle?

Ja, absolut. Tidigare har man använt det till värme och el­produktion, vilket inte kräver samma höga metanhalt som när gasen ska användas till fordonsbränsle. Man slipper därför den så kallade uppgraderingen, eller reningen av gasen efter rötningen. Inom transportsektor gör biogasen mest klimatnytta så där lägger vi fokus.

Varför tycker du att man ska tanka biogas?

Framför allt av miljöskäl. Eftersom vi använder avfall för att till­verka det, blir biogasen en del av det naturliga kretsloppet. Det är helt koldioxid­neutralt och släpper ut betydligt mindre kväve, sot och svavel än vanliga bensin- och diesel­bilar, men också jämfört med klassade miljö­bilar. Rent ekonomiskt gör du också en vinst eftersom vi ligger ungefär ca 20 procent lägre än diesel och bensin.

Hur långt tar man sig på en tankning?

Det finns både större och mindre tankar förstås, men tanken i en vanlig Passat tar ungefär 21 kilo gas, vilket innebär 40-50 mils körning, bara på biogas.

Finns det tankningsstationer i Sverige och världen?

Vi ligger verkligen i framkant i Sverige, så runt Stockholm och söderut finns det gott om tankstationer. Norrut är det sämre, med den närmaste stationen i Sundsvall. Det finns också stationer i Östersund, Härnösand, Skellefteå och Boden, så det går att ta sig fram med lite planering. Fler och fler stationer öppnar varje år dock. I resten av Europa är det faktiskt Italien som har flest, tätt följd av Tyskland.

Finns det några nackdelar?

Ja, dels tar den stor plats och dels är det ännu så länge svårt att få ekonomi i produktionen. Vi komprimerar gasen här hos oss innan den transporteras till tankstationen i Sörby Urfjäll, från 3-4 bar till 200 bar. Där finns också en tank som innehåller flytande metan med temperatur ner till -160°C, vilket gör den flytande. Det är en ganska dyr hantering, men gasen tar ungefär 600 gånger så stor plats som i flytande form. Denna kommer bara fungera som back-up i fall då vi får problem med den ordinarie produktionen.

När öppnar biogas­anläggningen?

Vi driftsätter rötningsanläggningen i april. Då plockar vi hit organismer från biogasanläggningen i Uppsala för att få igång processen. I september driftsätter vi hela anläggningen.

Om Sandviken Pure Power

Sandviken Pure Powerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2017-04-04 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se