Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Stor satsning inom barn- och ungdomsvården

Barn- och ungdomsvården inom socialtjänsten i Sandviken ökar antalet medarbetare och förstärker verksamheten genom att rekrytera ytterligare 15 socionomer. Ökade resurser ska trygga ett ännu bättre stöd genom hälsosam arbetsbelastning och goda förutsättningar att göra ett professionellt jobb.

Samtidigt inför kommunen en ny organisation och ett nytt arbetssätt inom myndighetsutövningen. Kvaliteten ska höjas bland annat genom bättre förutsättningar för att kunna lägga mer tid för kontakt med barn, unga och deras föräldrar.

Sedan 2010 har arbetsbelastningen ökat markant inom barn- och ungdomsvården. Den här förändringen är nödvändig och kommer innebära förbättringar för både medarbetare och kommuninvånare, säger Hans Frestadius, ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden.

Individ- och familjeomsorgen ska ge ännu bättre stöd

Förändringarna ska ge individ- och familjeomsorgen förutsättningarna till att erbjuda ännu bättre stöd till barn och unga och deras familjer.

Det är otroligt positivt och vi är glada över beslutet som ger förutsättningar till hälsosamma arbetsplatser där medarbetare kan arbeta oavsett var i livet de befinner sig, där personal trivs och stannar kvar. Kontinuitet och erfarenhet i arbetsgrupperna leder till hög kvalitet för de människor som kommer i kontakt med individ- och familjeomsorgen, säger förvaltningschef Anna Danielsson.

Ger många positiva effekter

Utökningen av tjänster motsvarar en ökning av antalet socionomtjänster med cirka 25%. Förväntningen är en förbättrad arbetsmiljö inom myndighetsutövningen och en högre kvalitet för de familjer som har kontakt med individ- och familjeomsorgen. På sikt leder utökningen också till positiva effekter, bland annat genom:

  • högre kvalitet som leder till förbättrade uppväxtvillkor och på längre sikt ökad inkludering och stärkt samhällsekonomi
  • minskat antal vårddygn vid HVB-placeringar genom ökat förebyggande arbete och mer fokus på familjehemsvård

Det är individ- och familjeomsorgsnämnden som har tagit beslutet om ökad bemanningsnivå och ändrad organisering av verksamheten för att få en ökad specialisering.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Kvinna på kontor.