Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Största satsningen genom tiderna på rörelse, folkhälsa, barn och unga

Inomhushallar för gymnastik och bollsporter på Jernvallen och en allaktivitetshall i Storvik för möten, idrott och rörelse. Idag presenterar de politiska partierna i majoriteten i Sandvikens kommun två efterlängtade satsningar.

Investeringarna beräknas till drygt 200 miljoner vilket är den största satsningen på idrottslokaler som gjorts av Sandvikens kommun någonsin. Det har länge funnits behov av nya och större inomhushallar i vår kommun. Den politiska majoriteten står enade bakom beslutet och nu börjar det förberedande arbetet för att byggstart ska kunna ske redan nästa år.

Det känns glädjande och viktigare än någonsin med anledning av pandemin. Vi stärker lokalsamhället och gör stora investeringar för att utveckla kommunen och folkhälsan. Och det här är första steget i en positiv utveckling, sen kommer vi att bygga skolor och äldreboenden, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande.

Vi i de Göranssonska stiftelserna vill alltid verka för att göra livet bättre för invånarna i kommunen, och det har vi genom åren gjort dels via större investeringar i anläggningar med Göranssons arena som den största men också genom ett löpande engagemang. Den här satsningen på i första hand barn och ungdom ligger helt i linje med hur vi vill hjälpa till att utveckla kommunen, säger Henning Eneström, Göranssonska stiftelserna.

Barn och ungdomar har drabbats hårt av pandemin, både på fritiden och när det gäller möjligheter att utöva idrott. Nya möjligheter för föreningslivet att locka barn och unga till rörelse är därför viktigt.

Ny inomhushall för gymnastik och bollsporter på Jernvallen

En specialhall för gymnastik samt inomhushall för olika idrotter och skolidrott planeras för Jernvallen.

Vi är väldigt glada för det här innebär att tillgången till idrottsytor kommer att öka. Många av föreningarna i vår kommun har ett större lokalbehov som dessa hallar kommer att hjälpa till att fylla, säger Conny Grönberg, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Renovering av Parkhallen och ny inomhushall ger en samlad allaktivitetshall i Storvik

Även i Storvik kommer en ny inomhushall byggas i närhet till den befintliga Parkhallen som även kommer renoveras. Den nya hallen och renoveringen av Parkhallen kommer att ge Hedängsskolan bättre förutsättningar för skolidrott och stimulerar rörelse både under och efter skoltid. Tillsammans skapas en allaktivitetshall för möten, idrott och rörelse.

Storvik ser vi som ett viktigt tillväxtområde. Det här stärker de västra delarna av kommunen, säger Peter.

Nu startar dialogen än mer intensivt med intressenter i alla åldrar för hur de nya inomhushallarna ska utformas, säger Maria Persson, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.

Storviksbadet kommer inte att renoveras

Efter protester mot att lägga ner Storviksbadet beslutade kommunstyrelsen om en ny oberoende utredning av anläggningens skick och renoveringsbehov. Även den nya utredningen kom fram till att badet har stora och kostsamma renoveringsbehov.

Vi har inte ekonomi till att göra allt, utan måste prioritera. Satsningen på en ny hall i Storvik och renovering av Parkhallen ger större allmännytta. Badet har öppet 8-10 veckor om året, medan hallarna möjliggör rörelse, möten och en mängd olika aktiviteter 365 dagar om året, förklarar Conny.

Ta del av utredningen om Storviksbadet

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Bildmontage med ungdomar som utövar gymnastik och idrott.