Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Stort intresse för att hjälpa flyktingar från Ukraina

Sandvikens kommun tackar alla som har anmält intresse att hjälpa krigsdrabbade flyktingar från Ukraina.

Många har hört av sig till Sandvikens kommun och erbjudit hjälp till krigsdrabbade flyktingar från Ukraina. Sedan närmare två veckor har vi samlat in alla erbjudanden om hjälp via en e-tjänst på sandviken.se. Därifrån har alla uppgifter sammanställts så att vi enkelt kan använda dem på bästa sätt när behoven uppstår.

Vad händer nu och sen?

Vi avvaktar besked från Migrationsverket för att se hur många flyktingar vi räknar med att ta emot i Sandviken och när det i så fall blir aktuellt. Migrationsverket ansvarar i första hand för att ordna boendeplatser för de flyktingar som kommer.

Som kommun kommer vi i första hand att lösa bostadsfrågorna via de etablerade bostadsuthyrarna som till exempel Sandvikenhus, Heimstaden och ytterligare 12 uthyrare som har lägenheter i kommunen. Dessutom finns möjligheten till boendelösningar i lediga kommunala lokaler.

Samtidigt har många flyktingar anknytningar i Sverige och löser bostadsfrågan själva. Problemet om man som Ukraina-flykting flyttar in hos en privatperson så kan man statusmässigt jämföra det med att flytta in hos en bekant eller släkting.

Det är viktigt att alla flyktingar som kommer hit från Ukraina får hjälp att registrera sig hos Migrationsverket. På så sätt få de den hjälp och de rättigheter som Massflyktingsdirektivet, eller också kallat ”direktivet om tillfälligt skydd” ger samt ett så kallat UT-kort (uppehållstillståndskort), säger Leif Jansson, förvaltningschef, Arbetslivsförvaltningen


Människor har ett stort hjärta och det finns många erbjudanden om boenden och husrum, tolkhjälp, transporter, säger säkerhetschef Rolf Sundqvist och fortsätter. Det är engagemang som detta som ligger till grund för ett starkt Civilförsvar och organisationer som FRG (Frivilliga resursgruppen).

Mer information

Mer information om Kriget i Ukraina, oro i världen och hur du kan hjälpa till

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Blått och gult hjärta