Ta del av synpunkter från skoldialoger

Nu kan du ta del alla synpunkter från medborgare om vår framtida skola. Synpunkterna kommer från de 650 personer som deltog under dialogmöten runt om i kommunen under 11 kvällar i maj, samt från 178 personer som lämnat synpunkter via webbformulär.

Det har varit otroligt intressant och givande att komma ut och träffa och tal del av så många av våra invånares synpunkter och åsikter, säger Kerstin Almén, vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Det jag främst tar med mig är hur viktigt det är med trygghet hur vi än löser skolans utmaningar i framtiden. I en förändring är det naturligt med oro och det finns starka åsikter både för och emot utredningens förslag. Nu är nästa steg att ta del av pedagogernas och elevernas synpunkter, säger Lars Karlsson, ordförande i Kunskapsnämnden.

Ta del av materialet från dialogmöten

Ta del av inkomna synpunkter

Nästa steg: dialoger med skolpersonal och elever

Dialog med skolpersonalen sker mellan juni-augusti. I augusti kommer även skolelever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet att få möjlighet under lektionstid att diskutera och lämna sina synpunkter om skolans framtid.

Efter att vi tagit del av alla synpunkter

Efter sammanställning av medborgarnas, skolpersonalens och elevernas åsikter kommer Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen att ta ställning till det fortsatta arbetet under hösten.

Här hittar du mer information om arbetet inför beslut om vår framtida skola

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Vår framtida skola - dialog för utveckling!