Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Trängselkontroller på restauranger och kaféer har hittills fått ett bra resultat

Trängselkontroller som livsmedelsinspektörerna har utfört på restauranger och kaféer i Sandvikens kommun har hittills fått ett bra resultat. De kontrollerade bland annat hur verksamheterna hade anpassat sina rutiner och möbleringen för att minska smittspridningen, till följd av covid-19.

Livsmedelsinspektörerna på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning fick uppdraget att göra kontrollerna, efter uppmaning från smittskyddsläkare i Region Gävleborg. Reglerna innebär att trängsel inte får uppstå i eller utanför lokalen.

I Sandvikens kommun har drygt 90 trängselkontroller genomförts hos restauranger och kaféer. De flesta verksamheterna som besöktes har gjort bra åtgärder för att minska trängsel. I de fall som brister har upptäckts så har företagen åtgärdat dessa.

Det är serveringsstället som är ansvarig för att reglerna följs, men var och en har också ett eget ansvar att följa rekommendationerna för att förhindra smitta av coronavirus covid-19.

Om föreskrifterna inte följs har smittskyddsläkaren möjlighet att stänga verksamheten.

Vilket avstånd gäller?

Det ska vara minst en meter mellan sällskapen i alla riktningar. Restaurang- eller kaféägaren bör uppmana besökarna att hålla minst 1,5-2 meter till olika sällskap. Det ska finnas utrymme för att kunna resa sig upp och skjuta ut stolen med tillräckligt stort avstånd till nästa sällskap.

För att minimera trängsel och undvika långbord kan verksamheterna begränsa sällskapens storlek vid ett och samma bord, eller genom aktiv bordsplacering.

Hur stort får ett sällskap vara?

Det finns ingen formell gräns, men med tanke på trängsel bör bord som rymmer flera sällskap undvikas. Det är bra om gästerna själva begränsar storleken på sitt sällskap, utifrån varje persons eget ansvar om att hjälpa till att följa de rekommendationer som finns.

Vad gäller för avstånd inom ett sällskap?

Ett sällskap består ofta av personer som träffas även utanför det aktuella serveringstillfället, som till exempel familjemedlemmar eller arbetskamrater.

Inom ett sällskap behöver det därför inte hållas en armlängds avstånd men man ska alltid sträva efter så lite trängsel som möjligt. Även här har varje person ett eget ansvar att följa rekommendationerna för att förhindra smitta av covid-19.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Ett bord med mat på en tallrik och ett vinglas med vatten.