Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Trolig flytt av högstadiet på Jernvallsskolan

För att möta behovet av fler skolplatser i de yngre årskurserna, föreslås Kunskapsnämnden ta beslut om flytt av högstadiet på Jernvallsskolan. Förslaget innebär att nuvarande årskurs 7 och 8 flyttar till Björksätraskolan till hösten.

Cirka 150 elever på Jernvallsskolan, medräknat de som går i årskurs 6 idag, blir berörda av förändringen. De befintliga klasserna på högstadiet kommer att hållas ihop så att eleverna går kvar med sina klasskamrater.

Jernvallsskolan blir istället en F-6 skola, med fler barn i de lägre åldrarna. All personal som blir berörda erbjuds arbete på de andra skolorna.

Förslaget innebär även ett större upptagningsområde till Jernvallskolan. Antalet förskoleklasser på skolan ökar från två till fyra. Samtidigt ändras Murgårdsskolans upptagningsområde till att inkludera Årsundas elever.

Lösning för att hantera platsbrist på skolor i centralorten

Det råder stor platsbrist i Sandvikens centrala skolor och antalet barn som kommer upp i skolåldern ökar kraftigt. Till hösten ska 325 barn börja i förskoleklass i Sandvikens tätort. För att alla ska få plats krävs en omorganisering.

Skolutredningen Skola 2025 gjordes med anledning av det växande antalet barn, men också på grund av den höga nivån av segregation i kommunens skolor.

Det är trångt, våra lokaler räcker snart inte till. Det här förslaget innebär att vi kan erbjuda alla barn skolplats i 4-5 år till utan dyra paviljonglösningar. Men det måste börja byggas inom en snar framtid, säger Inger Norman, skolchef.

Vi möter behovet av fler platser för de yngre eleverna i närområdet, vilket påverkar de äldre. Positivt är att de erbjuds plats på en nyrenoverad Björksätraskola, en Murgårdsskola i positiv utveckling, samtidigt som Jernvallsskolan blir en sammanhållen och stark F-6 skola, säger Inger.

Varför just Jernvallsskolan?

Jernvallsskolan är den minsta högstadieskolan i Sandviken med endast två parallella klasser per årskurs. Det finns inte utrymme att flytta elever från någon annan skola.

Sidan publicerad: 2019-11-25 14.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Jernvallsskolan