Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tyck till om kretslopps­plan och lokala föreskrifter om avfalls­hantering

Utställning av förslag till Kretsloppsplan samt lokala föreskrifter om avfallshantering för Sandvikens kommun. Lämna synpunkter senast den 19 mars.

Nu finns ett förslag på ny Kretsloppsplan för 2021-2025 för Sandvikens kommun. Kretsloppsplan är ett annan namn på det som i lagstiftningen heter kommunal avfallsplan om förebyggande och hantering av avfall.

Syftet med Kretsloppsplanen är bland annat att bidra till en cirkulär ekonomi där vi använder material i ett kretslopp, och därmed bidrar till en hållbar utveckling och till att uppfylla nationella och globala hållbarhetsmål.

Förslaget till Kretsloppsplan innehåller fem målområden som handlar om att förebygga resursslöseri, minska gifter i kretsloppet, återanvända, återvinna samt hålla rent och snyggt.

Förslaget innehåller även ett stort antal förslag på åtgärder för att nå målen. Det handlar till exempel om att ändra beteenden, öka kunskap, minska matsvinn, öka återanvändningen, byta/låna saker, välja hållbara produkter, kasta skräp på rätt plats, bygga trevliga återvinningsrum, planera byggprojekt så att det uppstår minimalt med spill, göra hållbara inköp eller att stötta utvecklingen av våra barns förmågor att leva mer hållbart.

Förslaget till Kretsloppsplan innehåller också förslag på nycklar till framgång i arbetet samt beskrivningar av avfallsslag och målgrupper för arbetet.

Det finns också ett förslag på reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner. Föreskrifterna innehåller bestämmelser för hur avfall under kommunalt ansvar i kommunen ska hanteras. Här anges förutsättningar och regler för hur detta avfall ska samlas in och tas omhand.

Ta del av materialet och lämna synpunkter

Innan Kretsloppsplanen och föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige, är det nu dags att välkomna synpunkter och förbättringsförslag. Förslagen till ny Kretsloppsplan och reviderade föreskrifter om avfallshantering finns därför utställda för granskning och samråd mellan 25 januari och 19 mars 2021.

Förslaget till Kretsloppsplan med tillhörande bilagor samt förslaget till reviderade föreskrifter om avfallshantering hittar duwww.kretsloppsplangavleborg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. . Här kan du också läsa mer om arbetet med Kretsloppsplanen.

Om du inte har möjlighet att läsa materialet på webben, kontakta oss via e-post kretsloppsplanen@gastrikeatervinnare.se eller telefon 020-630063 så hjälper vi till att skriva ut handlingar och skicka dem.

Frågor om förslaget kan ställas till kretsloppsplanen@gastrikeatervinnare.se eller till AnnaCarin Söderhielm, projektledare på Gästrike återvinnare, på telefon 026-178403.

Synpunkter på förslaget lämnas till

kretsloppsplanen@gastrikeatervinnare.se

eller till:

Gästrike återvinnare
Box 722
801 28 Gävle

Märk e-post eller post med ”Remiss Kretsloppsplan 2021”

Välkommen med dina synpunkter och förbättringsförslag.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Flicka som slänger kompostpåse