Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Undersökning om ungdomars upplevelse av inflytande m.m.

Snart är det dags att göra ungdomsenkäten Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkät som genomförs för att kommuner och regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter.

Snart är det återigen dags att göra ungdomsenkäten lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp. Enkäten genomförs för att kommuner och regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter.

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i vår kommun ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid. 

Enkäten, som är en attitydundersökning, kan i kombination med brukarundersökningar, statistik och annan kunskap från kommunens förvaltningar och bolag ge god kännedom om ungas levnadssituation och fungera som ett underlag för att kunna fatta bra beslut som förbättrar ungas liv.  

Fyra språk

Nytt för i år är att Luppenkäten finns tillgänglig på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Målgrupper

Sandvikens kommun genomför enkäten i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet. Region Gävleborg genomför Luppen för unga i ålder 19-25 i hela regionen.

Resultatet och analys av resultatet kommer att presenteras under vårterminen.

Mer information om Lupplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2016-09-30 13.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Ungdomar