Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Upptäcker du något trasigt - gör en felanmälan!

Trasig belysning på cykelvägar, klotter, skadegörelse med mera kan bidra till att det kan kännas otryggt i olika miljöer. Gör en insats och berätta när du upptäcker något som är trasigt så hjälper du till att skapa trygghet för alla i samhället.

I vår miljö finns det många olika saker som genom naturlig förslitning eller skadegörelse kan gå sönder. Underhåll sköts löpande av fastighetsägare och markägare som kan vara både privatpersoner, företag och kommunen, men ibland kan det ta tid innan fel upptäcks om ingen anmäler felet.

Här får du mer information om hur du gör olika typer av felanmälningar eller rapporterar klotter på kommunala fastigheter och i offentlig miljö. Felanmälan

Vill du svara på frågor om upplevd känsla av trygghet eller otrygghet kan du läsa mer på sidan Trygghetssamordnande arbete

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Cykelväg i skymning