Uttalande från Kunskaps­nämndens ordförande efter skoldialoger

Kunskapsnämnden har under våren bjudit in till dialogmöten kring vår framtida skola.

Jag vill på alla förtroendevaldas vägnar rikta ett stort tack till alla som kom till dialogmöten och delade med er av era synpunkter och åsikter om vår framtida skola! Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss. Nu ser vi tillsammans över vilka delar som framkom starkast från er medborgare och vad vi behöver veta mer om innan vi kan ta ett långsiktigt politiskt beslut, säger Lars Karlsson, ordförande i Kunskapsnämnden.

Starkast framträdande områden under dialogerna:

  • Elevernas trygghet i form av stressfria miljöer, att alla ska bli sedda, säkra avlämningar, goda förutsättningar till utveckling och resurser som elevhälsoteam och elevhälsa för de som behöver extra stöd.
  • Viktigt att undersöka andra möjligheter som t ex flera grundskolor
    F-9 eller flera nya högstadieskolor.
  • Integration och inkludering är viktigt och måste arbetas med från tidig ålder samt att frågan även måste lösas på andra sätt då det inte bara är skolans och elevernas ansvar.
  • Skolan är viktig för hela Sandvikens kommun och den framtida skolorganisationen behöver samordnas med översiktsplanen.
  • En skola för framtiden baserad på modern forskning om framtidens lärmiljöer och digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Ta del av anteckningar från dialoger och inkomna synpunkter om vår framtida skola

Vanliga frågor under dialogmötena

Många medborgare ställde frågor som vi redan nu kan svara på. De svaren finns nu att ta del av på sandviken.se, säger Odd Westby, informationschef på Sandvikens Kommun.

Se vanliga frågor och svar under dialogmöten

Kritik mot ”utebliven” dialog

Det har framförts åsikter kring att förtroendevalda inte har fört någon dialog under träffarna med medborgare, utan att vi endast har lyssnat. Jag förstår att ordet dialog medför förväntningar och förändringar skapar ofta oro. Ambitionen med medborgardialogen har varit att samla in åsikter, tankar och idéer och helt enkelt ge medborgare en möjlighet att tycka till i god tid innan beslut fattas. Alla synpunkter blir en del i vårt beslutsunderlag. Vi har upplevt att många har uppskattat möjligheten till samtal och inte bara frågor och svar, säger Lars Karlsson.

Tidsplan för det fortsatta arbetet

Kunskapsnämnden kommer att besluta om vilka kompletterande utredningar som ska göras under hösten 2019.

Målsättningen är ett färdigt förslag finns för beslut i kommunfullmäktige under våren 2020.

Fakta om skoldialogerna

Detta dialogarbete är den största medborgardialogen någonsin i Sandvikens Kommun. Föräldrar till 6 400 barn i förskola och grundskola har fått inbjudan att medverka. 1 400 anställda på Kunskapsförvaltningen kommer på olika sätt att kunna lämna sina synpunkter.

650 personer runt om i kommunen tog chansen att delta under dialogmötena om vår framtida skola under 11 kvällar i maj. 178 personer lämnade synpunkter via webbformulär. Nästa steg är att ge elever och skolpersonal möjlighet att lämna sina synpunkter under juni-augusti.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Vår framtida skola - dialog för utveckling!