Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Utveckling av Hjalmarsmuren

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning bjuder in till workshop gällande utveckling av Hjalmarsmuren. Välkommen!


När:
5 och 6 februari 2020

Tid: 18.00

Plats: Sätra skola, Albertsgatan 14, Sandviken

Här kan du anmäla dig!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Sandvikens kommun växer och utvecklas i snabb takt. Vi blir allt fler människor som ska bo, arbeta och studera i kommunen. I kommunens översiktsplan redovisas kommunens viljeinriktning för hur mark- och vatten ska användas. Där finns flera utpekade områden där kommunen kan växa, Hjalmarsmuren är ett av dessa områden.

I december 2018 var invånarantalet 39 200 och enligt kommunens översiktsplan så väntas kommunen år 2030 ha 43 800 invånare.

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Programmet innebär att kommunen i ett tidigt skede vill involvera medborgarna och lyfta alternativa lösningar. För att tidigt involvera medborgarna gjordes en medborgardialog under 2018. Efter det inleds workshops den 5 och 6 februari 2020.

Därefter bearbetar kommunen de synpunkter och idéer som inkommit och tar fram ett samrådsförslag. Under samrådstiden får allmänheten ytterligare möjlighet till att lämna in fler synpunkter.

Här hittar du sammanställning av medborgardialogen 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkomna!

Sidan publicerad: 2020-01-13 12.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Hjalmarsmuren