Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Utveckling av nya former för bibliotek och läsande

De tre filialbiblioteken i Björksätra, Järbo och Åshammar har fått beviljat ett bidrag på 10 000 kronor från Gunvor Göranssons Kulturstiftelse för att bygga upp s.k. kapprumsbibliotek på förskola/familjecentral. 


Till hösten är det tänkt att tre stycken kapprumsbibliotek i Sandvikens kommun ska stå klara. Det är den nya förskolan i Järbo, Åshammars förskola och Sandvikens Familjecentral som vill samverka med biblioteken kring satsningen.

Tanken med kapprumsbibliotek är bland annat att det ska vara enkelt att låna hem böcker – för hela familjen. Det ska inrymmas i förskolans kapprum och det ska finnas ett kvalitativt urval av bilderböcker och pek-böcker för de yngsta. Men även föräldrarna ska kunna låna viss vuxenlitteratur eller tidskrifter. Föräldrar kan i hög grad påverka sina barns språkutveckling, till exempel genom högläsning eller genom att de själva läser böcker eller tidningar, som läsande förebilder. En förhoppning är också att föräldrar och barn i ännu högre utsträckning lockas att besöka det vanliga, större biblioteket.

Små barns språkutveckling och språkstimulans går som en röd tråd genom verksamheten på Familjecentralen, och ett kapprumsbibliotek känns självklart att ha här

 Pia Wester, förskollärare och ansvarig på Sandvikens Familjecentral. 

Sidan uppdaterad: 2016-06-21 13.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild