Vad händer med macken i Järbo?

Preem AB driver en automatstation för drivmedel i Järbo, men meddelade efter årsskiftet att man har beslutat att stänga verksamheten. Sandvikens Kommun anser att det är mycket viktigt att det finns en bensinstation i Järbo och arbetar aktivt för att den ska finnas kvar. Efter att ha fört diskussion med Preem om möjligt regionalt stöd för ombyggnad så har Preem beslutat att avvakta stängning medans utredning pågår.

Näringslivskontoret fick den 12 februari och arbetar sedan dess aktivt tillsammans med fastighetsägaren med att försöka få till en finansiering av behövd ombyggnad.

Näringslivskontoret arbetar aktivt för att möjliggöra fortsatt drift och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) kommer att bistå för att göra processen så smidig som möjligt utifrån de lagar och regler som finns.

Krav på säkerhet för människor och miljö

Drivmedelsstationen i Järbo påverkas av krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverket. Enligt uppgift från Preem AB har räddningstjänsten gett stationen dispens under 2019 för att macken är lokaliserad för nära bostäder. Naturvårdsverkets regler anger att macken, som ligger på vattenskyddsområde, ska ha ett sekundärt skydd för cisterner och slangledningar från och med 1 januari 2022. Eftersom macken, i nuvarande utformning, är tillåten att drivas på vattenskyddsområde fram till 31 december 2021 har Preem inte fått något föreläggande på att göra åtgärder.

Viktigt för samhället

Landsbygdsutveckling är en viktig del i kommunens arbete och tillgång till bensinstation på en ort har stor betydelse för en levande landsbygd. Kommunen gör därför allt som går för att hjälpa till att lösa situationen i Järbo. VGS och näringslivsansvariga i kommunerna, har tidigare varit delaktiga i processerna för att möjliggöra etablering av ovanjordstankar i både Österfärnebo och Lingbo, och kommer givetvis att bistå på samma sätt i detta fall.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Bil vid tankstation