Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vad händer med macken i Järbo?

Preem AB driver en automatstation för drivmedel i Järbo, men har nu beslutat att stänga verksamheten. Enligt uppgift planerar de att stänga i september 2019. Sandvikens Kommun anser att det är mycket viktigt att det finns en bensinstation i Järbo och arbetar aktivt för att den ska finnas kvar.

Näringslivskontoret fick den 12 februari kännedom om beslutet och har varit i kontakt med inblandande parter för att undersöka möjligheter till fortsatt drift av automatstationen. Eftersom det finns behov av investeringar har även kontakt tagits med Länsstyrelsen och Region Gävleborg för att se om fastighetsägaren kan få ekonomiskt stöd för investeringen. Nästa steg kommer att vara ett gemensamt möte med parterna för en diskussion om lösning för den fortsatta driften. Näringslivskontoret arbetar aktivt för att möjliggöra fortsatt drift och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) kommer att bistå för att göra processen så smidig som möjligt utifrån de lagar och regler som finns.

Krav på säkerhet för människor och miljö

Drivmedelsstationen i Järbo påverkas av krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverket. Enligt uppgift från Preem AB har räddningstjänsten gett stationen dispens under 2019 för att macken är lokaliserad för nära bostäder. Naturvårdsverkets regler anger att macken, som ligger på vattenskyddsområde, ska ha ett sekundärt skydd för cisterner och slangledningar från och med 1 januari 2022. Eftersom macken, i nuvarande utformning, är tillåten att drivas på vattenskyddsområde fram till 31 december 2021 har Preem inte fått något föreläggande på att göra åtgärder.

Viktigt för samhället

Landsbygdsutveckling är en viktig del i kommunens arbete och tillgång till bensinstation på en ort har stor betydelse för en levande landsbygd. Kommunen gör därför allt som går för att hjälpa till att lösa situationen i Järbo. VGS och näringslivsansvariga i kommunerna, har tidigare varit delaktiga i processerna för att möjliggöra etablering av ovanjordstankar i både Österfärnebo och Lingbo, och kommer givetvis att bistå på samma sätt i detta fall.

Sidan uppdaterad: 2019-02-15 15.17
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Bil vid tankstation