Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vad händer med Storviksbadets renovering?

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni att arbetet med renovering ska starta omgående. Undrar du varför det inte finns grävmaskiner på plats? Beslutet av kommunfullmäktige vinner laga kraft den 20 juli och först då kan arbetet börja.

Den 14 juni tog kommunfullmäktige beslut om att badet ska renoveras, att arbetet ska börja omgående och att badet ska öppna sommaren 2022. Beslut av kommunfullmäktige vinner laga kraft tre veckor efter att protokoll över beslutet justerats. Justeringen pågår just nu och ska vara klar måndag 28 juni. Det innebär att arbetet med renoveringen kan börja tidigast den 20 juli.

Vi kommer att ha en aktiv byggprocess med målet att Storviksbadet öppnar för besökare sommaren 2022, säger Erika Ågren på Tekniska kontoret.

Grävmaskiner på plats under slutet av juli?

Sandvikens kommun har börjat förberedande arbete och upphandlar markarbete. Något som kan försena arbetet är att Länsstyrelsen har fått in en ansökan om byggnadsminnesförklaring för Storviksbadet. Sandvikens kommun kan inte börja något arbete på plats innan ansökan antingen har dragits tillbaka eller att Länsstyrelsen har genomfört sin utredning.

Vi hoppas att det löser sig och att ansökan om byggnadsminnesförklaring för Storviksbadet dras tillbaka. Med reservation för det kommer vi att hinna göra mycket markarbeten under sommaren och det kommer att finnas grävmaskiner på plats under slutet av juli, berättar Erika.

Det som händer under sommaren 2021 är

  • Förberedelser för upphandling av ny vattenreningsanläggning och ombyggnation av utrymmen för vattenrening, toaletter, omklädningsrum och duschar.
  • Grävning och markarbeten runt bassängerna för att lägga ner nya ledningar till och från bassängerna. De gamla ledningarna är byggda under slutet av 60-talet.

Storviksbadet renoveras tack vare gåvan på 20 miljoner från Göranssonska Stiftelserna och ytterligare 5 miljoner i investeringar av Sandvikens kommun.

Se tidigare nyhet om att Storviksbadet ska renoveras

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Vy över två av bassängerna på Storviksbadet.