Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vägarbete vid korsningen Årsundavägen - Fredriksgatan

Arbete med att återställa Fredriksgatan och Årsundavägen efter ett tidigare arbete med fjärrvärme gör att trafiken påverkas under en tid framåt.

Nu påbörjas arbetet med att återställa den del av Årsundavägen och Fredriksgatan som som har varit grusväg sedan arbetet med fjärrvärmeledningarna avslutades.

  • Fredriksgatan kommer att vara enkelriktad från Skolgatan fram till korsningen vid Årsundavägen från och med 2024-05-02 till och med 2024-06-11.
  • På Årsundavägen, mellan Fredriksgatan och Agavägen, kommer både södergående och norrgående trafik att gå på den västra delen av vägen.
  • Samtidigt pågår även ett vägarbete på Fredriksgatan, mellan Seegatan och
    Bessemergatan, under perioden 2024-04-22 till och med 2024-08-01. För det vägarbetet kommer trafikljus användas vilket innebär att trafiken fortsatt kommer gå i båda riktningarna förbi det vägarbetet.
  • Busslinje 2, 4 och 11 Sandviken. Hållplats Murgårdsskolan i riktning mot Resecentrum är avstängd torsdag 2 maj till och med tisdag 11 juni. Resenärer hänvisas till hållplats Bruket eller till skolskjutshållplatsen utanför entrén till Murgårdsskolan.
Karta över korsningen Fredriksgatan/Årsundavägen

Bakgrund

Genom att binda samman kommunernas fjärrvärmenät kan Gävles överskott av värme att användas för att värma även Sandvikens fjärrvärmenät. Gävles fjärrvärme kommer från 100% förnybara energikällor som exempelvis restvärme från industrin. Idag produceras Sandvikens fjärrvärme i värmeverket i Björksätra.

Byggstart för projektet var våren 2022 och nu håller projektet på att slutföras.

Läs mer om projektet (sandvikenenergi.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikskyltar för avstängd väg och vägarbeten