Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Välkommen till dialog om framtidens skola

Förskola, grundskola och gymnasium behöver utvecklas för att möta kommande behov i kommunen. Under 10 dialogkvällar i maj bjuds föräldrar och intresserade medborgare in till att ge sina åsikter om framtidens skola. Är intresset stort kan detta bli den största medborgardialogen i kommunens historia.

I juni väntar sedan dialog med medarbetare på Kunskapsförvaltningen och i augusti med skolelever. Dialogerna ska ge kunskap om nuläget och framtidens utmaningar samt förståelse för kommande förändringsbehov. Efter sammanställning av medborgarnas, skolpersonalens och elevernas åsikter kommer politiken att ta ställning till det fortsatta arbetet under hösten.

Skolan är viktig och dialogerna kommer att ge oss förtroendevalda både i Kunskapsnämnden och i Kommunstyrelsen fördjupat underlag för framtida beslut, säger Lars Karlsson, ordförande i Kunskapsnämnden.

10 kvällar i maj

Medborgardialogerna sker i samtliga högstadieskolor i kommunen under 10 kvällar i maj. Den sista kvällen sker i vuxenutbildningens lokaler i Kulturcentrum och kommer att vara anpassad för medborgare som inte har svenska som modersmål.

Vi politiker vill lyssna och kommer att vara på plats och träffa alla som kommer. Vi vill ta del av så många synpunkter, förslag och funderingar som möjligt. Om intresset är stort finns det möjlighet att lägga till fler tider och samtala med upp till 2 400 personer, berättar Kerstin Almén, vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Inbjudan till medverkan och delaktighet är bred och riktas till alla medborgare, men ett fokus läggs på de vårdnadshavare som idag har sina barn i kommunens grundskolor.

Nästa steg efter skolutredning

Inom såväl förskola, grundskola och gymnasium står kommunens verksamheter inför stora utmaningar. Dialogerna med medborgare, skolpersonal och elever är nästa steg efter ett tjänstemannaförslag för hur utmaningarna skulle kunna hanteras. Inga beslut är ännu tagna.

Fakta om dialogkvällarna

Läs mer och anmäl dig här

  • Du anmäler sig till en viss tid och plats. Varje grupp kommer att bestå av max 25 personer.
  • När du kommer får du först information om nuläget i skolan och om utmaningar idag och i framtiden.
  • Därefter bjuds det på fika och varje grupp har möjlighet att förmedla sina tankar och åsikter till politiker från Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen.
  • Möjlighet att delta i dialogen digitalt kommer att finnas.
  • Möjligheten att lämna synpunkter och förslag kommer att vara öppen under hela maj månad.

Sidan publicerad: 2019-04-15 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Vår framtida skola -välkommen till dialog för utveckling