Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Var med och utveckla Hjalmarsmuren

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning bjuder in till workshop för utveckling av Hjalmarsmuren. Du kan delta 5 eller 6 februari. Välkommen!

När: 5 och 6 februari 2020

Tid: 18.00

Plats: Sätra skola, Albertsgatan 14, Sandviken

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjalmarsmuren är ett område där Sandviken kan växa

Sandvikens kommun växer och utvecklas i snabb takt. Vi blir allt fler människor som ska bo, arbeta och studera i kommunen. I översiktsplanen redovisas kommunens viljeinriktning för hur mark- och vatten ska användas. Där finns flera utpekade områden där kommunen kan växa. Hjalmarsmuren är ett av dessa områden.

I december 2018 var invånarantalet 39 200 och enligt kommunens översiktsplan så väntas kommunen år 2030 ha 43 800 invånare.

Nu pågår arbete med att ta fram planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner, vilket nu görs för Hjalmarsmuren. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Kommunen har i ett tidigt skede har involverat medborgarna för att lyfta alternativa lösningar. Därför gjordes en medborgardialog under 2018. Nu är nästa steg workshops den 5 och 6 februari 2020.

Därefter bearbetar kommunen de synpunkter och idéer som kommit in och tar fram ett samrådsförslag. Under samrådstiden får du ytterligare möjlighet att lämna in fler synpunkter.

Här hittar du sammanställning av medborgardialogen 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen!

Sidan publicerad: 2020-01-29 10.48
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Hjalmarsmuren