Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Varning för höga vattenflöden

SMHI varnar för höga flöden på grund av stora regnmängder i kombination med snösmältning och blöt mark. Detta kan orsaka översvämningar på mark och i källare.

Uppdaterad 2023-11-06. SMHI har nu ändrat till gul varning. Fortfarande höga strömhastigheter i vattendragen. Risk för översvämmad mark i anslutning till vattendrag och sjöar samt i låglänta områden, med påverkan på till exempel vägar och viadukter.

Uppdaterat 2023-11-05: Den röda varningen för höga flöden från i lördags har nu ändrats till orange varning. Fortfarande stor risk för översvämning i mark och källare.

Ursprungligt meddelande:

SMHI har utfärdat en röd varning för höga vattenflöden. Varningen gäller från natten till lördag och tills vidare. De senaste dygnens kraftiga snöande i kombination med nytt regn gör att snösmältningen går fort. Det gör att avrinningen riskerar att inte hinna med vilket ökar risken för översvämning, framför allt på lågt belägna punkter.

Hur kan det påverka mig?

  • Extremt höga strömhastigheter i vattendragen.
  • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan.
  • Risk för översvämmad mark i anslutning till vattendrag och sjöar samt i låglänta områden.

Förbered dig på översvämningar

När en röd varning utfärdats för höga flöden bedömer SMHI att det finns stor risk för översvämning. Du som vistas i berört område bör vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Det finns risk för översvämningar, framför allt på låga punkter. Källare kan ta in vatten och lågt liggande vägar kan bli översvämmade. Kom ihåg att räddningstjänsten alltid prioriterar samhällsviktiga funktioner och att som privatperson ansvarar du själv för din egendom. Ta reda på mer om hur du kan förbereda dig för översvämningar.

Håll dig uppdaterad om väderläget på SMHIs webbplats.

Följ trafikinformationen i ditt område.

Risk för överbelastade spill- och dagvattensystem

De höga flödena kan orsaka översvämningar och överbelastade spill- och dagvattensystem. Sandviken Energi bevakar därför läget noga och har beredskap om vi behöver pumpa och leda bort vatten någonstans i kommunen.

Om du drabbats av källaröversvämning tidigare eller är orolig för en översvämning i din fastighet behöver du förbereda dig.

Mer information

SMHI informerar om det hydrologiska läget

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Gul vädervarning