Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vår satsning på centrum väcker uppmärksamhet

Vi utvecklar centrum utifrån 1 600 idéer och önskemål från invånare. Det väcker uppmärksamhet i andra städer. På Stadens dag i Stockholm den 22 oktober ska vår stadsarkitekt berätta om hur kommunen arbetar med centrumutveckling.

Projektet som pågår fram till 2017 handlar dels om att utveckla det fysiska stadsrummet till en trivsammare miljö att vistas i. Men också att tillföra mer innehåll och därmed fler anledningar att ta sig till centrum. Det är roligt att det uppmärksammas nationellt, säger Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt i Sandviken.

Stadens dag arrangeras för fjärde året i rad av Svenska Stadskärnor och City i Samverkan i Stockholm. Det är ett forum för gemensam dialog för att stärka stadskärnan som mötes-, handels- bo- och arbetsplats. Sandviken lyfts fram som ett gott exempel på hur mindre orter kan stärka sin attraktionskraft genom att utveckla stadskärnan.

Vi storsatsar på attraktivt centrum

Startskottet för stadsutvecklingsprojektet Plussa Centrum var en framgångsrik medborgardialog. Det resulterade i 1600 idéer från invånarna om hur centrum kan utvecklas. Många av idéerna blir verklighet i och med projektet.

Vatten, lek, lust och möten mellan människor är viktiga ledord när vi förnyar den centrala Jansasparken, skapar ett nytt torg och restaurerar centrumkärnans äldsta byggnad som ska bli restaurang, berättar Helena.

I samband med projektet byter kommunen också fjärrvärme- och vattenledningar under gågatorna.
 
När gågatorna återställs passar vi på att skapa nya mötesplatser, gröna oaser och platser för lek och umgänge även längs gatorna, säger Helena.

Parallellt arbetar kommunens centrumutvecklare Christina Blomberg med att skapa samsyn bland fastighetsägare, handlare och kommunen kring vilka faktorer som påverkar stadskärnans konkurrenskraft. Det handlar om centrums roll som handels- och mötesplats. Det är en fråga som behöver arbetas med både strategiskt och operativt.

Sidan uppdaterad: 2015-10-22 07.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Helena Tallius Myhrman och Christina Blomberg.

Tv Helena Tallius Myhrman (stadsarkitekt) och Christina Blomberg (centrumutvecklare).

Skiss över Jansasparken

Skiss över Jansasparken.

Slaggstensmuren i Jansasparken.

Arbetet med att Plussa centrum pågår för fullt.