Vet du vad 113 13 är för telefonnummer?

Telefonnumret 113 13 är ett nationellt informationsnummer som kan användas vid olyckor och kriser. På detta nummer kan du också få svar på allmänna frågor om coronaviruset.

Du kan ringa 113 13 dygnet runt, året om och få prata med en operatör som svarar på dina frågor och tar emot din information.

Om du inte behöver hjälp i en nödsituation, utan bara vill ha eller lämna information om en större händelse som till exempel en storm, en influensaepidemi eller en brand, då ringer du 113 13.

All information som lämnas från 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat. Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. 

Ring alltid 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.

Övriga nationella telefonnummer

  • 112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö
  • 1177 - Sjukvårdsrådgivning
  • 114 14 - Polisens nummer vid icke akuta händelser
  • 113 13 - Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser
  • 116 000 - Journummer för att anmäla försvunna barn

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

113 13 nationellt informationsnummer