Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vi är stolt värdkommun för Bättre skola!

Den 19–20 januari är Sandviken värdkommun för konferensen Bättre Skola - om skolans viktiga kvalitetsarbete. ”Det är en ära att få vara medarrangör. Att vi blev tillfrågade är ett resultat av vårt arbete för bättre kvalitet i våra skolor”, säger skolchefen Minna Holmqvist.

Konferensen arrangeras årligen av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling tillsammans med en värdkommun som gör en kvalitetsresa, i år är det Sandviken. Årets konferens med nästan 300 deltagare sänds digitalt från Kulturcentrum i Sandviken och är den 21: a i ordningen.

Anledningar till att vi valde Sandviken som årets värdkommun är att Kunskapsförvaltningen arbetat medvetet och långsiktigt med sitt kvalitets- och förbättringsarbete under flera år och kommit en bra bit på väg. Det är spännande att de utgår från SIQ Managementmodell och ser kvalitetsarbetet utifrån ett helhetsperspektiv, som genomsyrar verksamheten de är till för. De vill bli bättre och har många goda exempel att dela med sig av, säger Annette Björnson, ansvarig för SIQs kvalitetsutmärkelser och Rikskonferensen på SIQ.

Sandvikens kommun har också sökt kvalitetsutmärkelsen Bättre skola, som har medfört en extern genomlysning av skolans kvalitetsarbete.

Vi är en kunskapsförvaltning som aktivt jobbar för en bättre skola. Genomlysningen ökar våra förutsättningar att utvecklas bland annat genom att visa vilka områden vi ska fokusera på att förbättra för att göra störst nytta, säger Eva Simonsson, utvecklingschef på Kunskapskontoret.

Uppåtgående trend för Sandvikens skolor

Sandvikens skolor arbetar sedan ett antal år medvetet och strukturerat för att utveckla skolans arbetssätt och få bättre resultat, utifrån elevens behov och de nationella målen.

Utvecklingen i våra skolor är god för bland annat trygghet, studiero och värdegrund. Vi har en uppåtgående trend när det gäller kunskapsresultat men från låga nivåer, säger Minna Holmqvist, skolchef.

Fakta om Bättre skola

Rikskonferensen Bättre skola arrangeras av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling tillsammans med en värdkommun, i år Sandviken, i samråd med olika skolaktörer. Medskapare är bland annat Skolverket, SKR Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Elevkårer, Friskolornas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sobona och Lärarnas Riksförbund.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola riktar sig till alla verksamheter som omfattas av skollagens bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete. Med hjälp av en extern genomlysning av kvalitetsarbete från ett helhetsperspektiv kan varje skola och förskola skapa förutsättningar för att utvecklas och hålla sig på topp. Utvärderingen synliggör styrkor och förbättringsområden för att fokusera förbättringsarbetet där det gör störst nytta.

Läs mer på Bättre skolas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På vilka sätt arbetar Sandvikens kommun för bättre kvalitet i våra skolor?

Arbetet sker på flera nivåer, både ur ledningsperspektiv och enskilda skolledare. Sandvikens kommun tillämpar delar av SIQs Managementmodell som är utvecklad från forskning och praktisk tillämpning, bland annat:

  • ett systematiskt värdegrundsarbete
  • utveckling av processer

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

En lärare i ett klassrum med elever i bakgrunden.