Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vi bygger ny avfart

Nu är arbetet med att skapa en koppling mellan E16 och Järbovägen igång på allvar. Syfte är att förenkla tillgången till omkringliggande områden.

Sandvikens kommun växer med fler medborgare och företag. En spännande utveckling som även ställer krav på fungerande trafiklösningar. Som ett led i detta satsar kommunen på en helt ny trafikplats vid E16. Trafikplatsen är efterlängtad och byggs bland annat för att förenkla tillgången till Kungsbergets skidanläggning och det växande Tunaområdet, samt för att avlasta den idag hårt trafikerade Gävlevägen. Avfarten är även en av anledningarna till att Tunaområdet är så attraktivt för företag.

Trafikpåverkan

I samband med byggandet kommer det tyvärr att bli vissa störningar för trafikanter och boende i närområdet. Under tiden 24 november till 23 december kommer bland annat ett sprängningsarbete att pågå. Vid varje sprängningstillfälle kommer trafiken på E16 att stoppas i båda körriktningarna. Det blir ett till två korta stopp vissa vardagar. Boende i området har fått särskild information.

Trafikverket leder arbetet tillsammans med NCC på uppdrag av Sandvikens kommun. Trafikplatsen beräknas vara klar i slutet på 2022.

Mer information

Trafikplats Tuna - Trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Närbild på skiss över ny avfart.