Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Viktigt att minska risk för trängsel på serveringsställen

Max åtta personer i ett sällskap, avståndet till andra sällskap ska vara minst en meter och publik vid konserter eller liknande ska sitta ner. Dessa regler gäller och framgår av de ändrade föreskrifterna och allmänna råden om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

1 juli infördes en ny tillfällig lag om smittskyddsåtgärder som föreslås gälla till den 31 maj 2021.

För att göra det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19 har föreskrifterna och de allmänna råden till den nya lagen om smittskyddsåtgärder ändrats. Ändringarna gäller från den 3 november.

Det som är nytt i föreskrifterna är:

  • Storleken på ett sällskap som får sitta vid samma bord på ett serveringsställe begränsas nu till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.
  • Minimiavståndet på minst en meter mellan sällskap har förtydligats, tidigare bara ett allmänt råd.
  • Även avstånd mellan köande till buffé och sittande gäster måste nu vara minst en meter.
  • Om ett serveringsställe vill anordna en konsert eller liknande ska publiken sitta ner.

Sedan tidigare gäller även att:

  • Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
  • Serveringsstället ska lämna information till besökarna gällande hur smittspridningen kan minskas.
  • Mat och dryck ska intas sittandes vid bord eller bardisk.
  • Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare.

Upplever du trängsel?

Om du upplever trängsel på serveringsställen som du misstänker kan leda till ökad spridning av covid-19 kan du lämna dina synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunens livsmedelsinspektörer utför kontroller med syfte att kontrollera att livsmedelsföretagen har rutiner så att gäster ska kunna hålla avstånd på restauranger, uteserveringar, caféer.

Om en verksamhet inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan verksamheten begränsas på något sätt tex. genom begränsade öppettider, begränsningar i antalet gäster eller som yttersta konsekvens stängas.

Det är livsmedelsföretagarens ansvar att lagen följs men det är viktigt att alla hjälps åt att begränsa smittspridningen, varje individ behöver ta sitt ansvar. Håll avstånd och välj ett annat serveringsställe om du tycker det ser ut att kunna bli trångt på det ställe du planerat att besöka.

Mer information

Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Sandvikens kommun om coronavirus - Covid-19

Sidan publicerad: 2020-11-10 13.35
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Mat upplagd på en tallrik