Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vi satsar för ännu fler etableringar och arbetstillfällen

Sandvikens kommun befinner sig i en tillväxtfas och har stora möjligheter att utvecklas utifrån befintliga och nya etableringar på Tunaområdet. Nuvarande näringslivschef Elisabeth Hansson frigörs därför för att i stället axla rollen som tillväxtchef. Där kommer hon fokusera på nya etableringar för tillväxt i befintligt näringsliv och fler arbetstillfällen till kommunen.

Näringslivschefen blir Tillväxtchef under ett år

Satsningar har det senaste året gjorts för att stärka kommunens planprocesser som styr hur mark får användas samt etableringsprocesser för att möjliggöra för företag på orten att utvecklas och att attrahera företag till kommunen. Elisabeth Hansson har under lång tid arbetat med etableringen av Microsoft till Sandviken och regionen. Nu tas nästa steg och hon blir tillväxtchef för att arbeta fokuserat med utveckling och etableringar.

Satsningen görs under ett år och under denna tid tar Malin Rogström, idag chef för Sandbacka Science Park, över ansvaret som näringslivschef i kommunen. Hon kommer behålla nuvarande ansvar och samtidigt ansvara för Näringslivsenheten och Turismenheten.

Vi har idag en unik position i landet där vi kan erbjuda mark, grön energi och kompetens. Aktörer visar stort intresse för att etablera sig i Sandviken och i regionen. Dessa möjligheter ska vi ta vara på, säger Elisabeth Hansson.

Vi vill spetsa vår förmåga att visa upp Sandviken och bidra till regional och nationell samverkan så att vi tillsammans inte missar några etableringar eller arbetstillfällen, säger Pär Jerfström, kommundirektör.

Kommunen är i en spännande utveckling där jag ser framemot att bidra med mina perspektiv och kunskaper, säger Malin Rogström.

Om Tunaområdet

Tuna är ett enormt markområde på 600 000 kvm vilket motsvarar cirka 84 fotbollsplaner. De stora ytorna, tillgång till grön el och närheten till E16 gör området attraktivt. Microsoft var ett av de första stora företagen som såg fördelarna med Tuna. Efter att de nu etablerat sig på området och arbetet med avfart från E16 startat är intresset för etableringar mycket stort.

Området passar verksamheter med tydlig hållbarhetsprofil inom allt ifrån mat och volymhandel, hotell, tankstationer som logistik och industri. Attraktionskraft för fler företag och etableringar förväntas bidra till jobb och tillväxt som en grund för en omfattande samhällsutveckling i kommunen.

Läs mer om vad som händer på Tuna

Skiss över Tunaområdet.