Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Visioner och välfärdsteknologi

Hur ser spelplanen ut om fem till tio år Sandviken? En av kommunens största förvaltningar har visioner och ämnar vara med och påverka framtiden redan nu. Omsorgsförvaltningen och Omsorgsnämnden har lagt ribban högt.

Utmaningen är att upprätthålla och få en bra omsorg för brukarna i framtiden trots en åldrande befolkning och i den ingår personal där många går i pension de kommande åren. Nyrekryteringar kommer inte att lösa allt. Personalen är oerhört viktig samtidigt som rätt verktyg kommer att kvalitetssäkra omsorgen även i framtiden.

Visioner leder till framtidsplanering

Arbetet inför framtiden har redan påbörjats. Både Omsorgsnämndens ordförande Robert Sten och Omsorgsförvaltningens socialchef Anette Wikblom har entusiastiskt börjat omvandla visioner till planering av hur framtidens omsorg ska bedrivas med bland annat användarvänlig ny teknik.

- Utvecklingen av teknologi för välfärden och inte minst omsorgen ger möjlighet till ökad självständighet för brukare och omsorgstagare, och skapar förutsättningar för oss att möta den åldrande befolkningens behov på ett bättre sätt, berättar Robert. Det måste vi omfamna.

- I visionen om vart vi går om fem till tio år är det viktigt att kommunicera med personalen och genom det fortsätter vi dra åt samma håll, betonar Anette. Välfärdsteknologin är en viktig del i detta. Jag är övertygad om att vi kommer att hitta tekniska lösningar som underlättar för såväl brukare som personal.

Välfärdsteknik och samarbete

Omsorgsförvaltningens uppdrag gör att just välfärdsteknologin står högt upp på agendan för att möta framtida utmaningar. Vad menas egentligen med begreppen välfärdsteknologi och välfärdsteknik? Socialstyrelsen definierar välfärdsteknik som digital teknik. Samtidigt finns det teknik som inte är digital som ger ökade möjligheter till trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet.

Förvaltningen samarbetar såväl internt med andra förvaltningar/kontor och externa aktörer för att hitta de bästa lösningarna oavsett om tekniken är digital eller inte.

Sandviken i framkant

Sandvikens kommun har gått med i Användarföreningen. Användarföreningen bedriver nationellt utvecklingsarbete inom området välfärdsteknologi, med Sveriges tekniska högskolor som geografiska knutpunkter.

Sandviken tillhör de 20 första kommunerna i landet som är testpiloter av moderna tekniska lösningar som kan höja kvaliteten av omsorgen ytterligare. I detta fall gäller det sensorer. Frivilliga testpiloter har redan anmält sig och dessa får nu chansen att få sensorer i hemmet. Det gäller trådlösa sensorer som kan medverka till att skapa säkert, tryggt och hälsosamt kvarboende. Sensorer kan till exempel känna av och larma om någon ramlar, om någon inte rör sig på länge. Det finns sensorer som kan känna av att mediciner tas. Tekniken att till exempel mäta blodtryck, puls, ångest, uttorkning genom sensorer kan tidigt indikera på ohälsa. Det medför att om något onormalt händer hemma, skickas ett sms eller e-mail till personal eller någon närstående.

Först i Sverige

Certifiering Livslångt boende omsluter all den teknologi och teknik (inte enbart digital) som finns till gagn för ett värdigt och kvalitativt åldrande. Sandvikens kommun blir först i Sverige med Certifiering Livslångt boende med specialinriktningen mobil uppkoppling. Detta kommer att kräva nästa generations mobila uppkoppling 5G som är betydligt snabbare än dagens 4G. Under en testperiod kommer 5G att ”simuleras”.

Enligt digitaliseringsminister Peter Eriksson ska Sverige och Norden leda 5G-utvecklingen i Europa och i det arbetet behövs nya samarbetsformer mellan olika aktörer. Det är viktigt för bl a välfärden.

- Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens kraft och möjligheter, menar Peter Eriksson.

Omsorgsnämndens ordförande Robert Sten kommer nationellt delta i olika forum om välfärdsteknologi vilket kommer att tillföra Sandviken mycket.

Att visionerna realiseras på sikt och att arbetet redan påbörjats gör att Sandviken kommer att vara i framkant när det gäller framför allt välfärdsteknologin.

Sidan uppdaterad: 2017-08-30 12.58
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Välfärdsteknologi