Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vi utvecklar skolan – beslut om förstudier

Kommunstyrelsen har tagit beslut om sex omfattande förstudier, som ger underlag för kommande stora satsningar på att utveckla skolan. Förstudierna rör både förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Genom förstudierna kommer kommunen att ha en planberedskap för dessa områden och platser. Det innebär att vi snabbt kan agera när vi bestämt var och hur skolstrukturen ska utvecklas.

Skolan är ett av de mest prioriterade områdena i vår kommun och slutmålet är att höja skolresultaten. Vi kommer att göra stora satsningar för att skapa en attraktiv och modern framtida skola. Förstudierna ger oss ett bredare underlag som möjliggör framtida beslut, säger Kerstin Almén, vice ordförande i Kommunstyrelsen.

2,7 miljoner för finansiering av förstudier är avsatta i kommunens investeringsplan för 2021. Förstudierna ska rapporteras till kommunstyrelsen i mars 2022.

Här hittar du mer information om förstudierna

Utreda lämplighet, förutsättningar och kapacitet

Varje förstudie kommer att utreda områdets lämplighet, förutsättningar och kapacitet för att se om det går att genomföra byggnadsprojekt. Det sker i flera steg:

  1. utifrån samhällsbyggnad – utredning av platsens och områdets förutsättningar
  2. utifrån verksamhet - analys av hur utbildningsverksamhet på området kan fungera
  3. tekniskt – byggnadsteknisk utredning på en övergripande nivå, av befintliga byggnader och eventuell nybyggnation

Viktiga syften för skolans utveckling

Arbetet med förstudierna sker utifrån fem viktiga syften:

  • att bidra med tillräckligt antal utbildningsplatser
  • minska segregationen i skolan
  • säkerställa likvärdighet i skolor och förskolor
  • redogöra för utformning av lämpliga lokaler
  • presentera ekonomiska underlag

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

En teckning med en glad huvudfoting och texten framtiden.