Yvonne Mickels ny chef på Västra Gästriklands samhälls­byggnads­förvaltning

Nu är det klart att det blir Yvonne Mickels som blir ny förvaltningschef på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, efter Maria Wikström.

Jag känner mig mycket glad och stolt över att få uppdraget som samhällsbyggnadschef för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Det kommer att bli en spännande utmaning, säger Yvonne Mickels.

Under hösten har Yvonne Mickels varit tillförordnad förvaltningschef på VGS. Hon började på dåvarande bygg- och miljöförvaltningen redan 2003, som mätningsingenjör och sedermera lantmätare. Sedan 2009 har hon arbetat som stadsingenjör och kart- och lantmäterichef.

"Stort fokus på utvecklingsfrågor"

Nu väntar alltså en ny spännande utmaning som samhällsbyggnadschef för Yvonne Mickels.

Jag förväntar mig att kavla upp ärmarna och jobba målmedvetet, tillsammans med alla medarbetare, för att nå bästa resultat för våra tre samverkande kommuner; Hofors, Ockelbo och Sandviken. Min bild är att många efterfrågar ett fortsatt tydligt, öppet och utvecklingsinriktat ledarskap för att främja samsyn, transparens och driv.

Vilka utmaningar står förvaltningen inför?

Segregationsfrågan, klimatförändringar och vår framtida ekonomiska utmaning, med färre människor i arbetsför ålder som ska försörja flera, är det som jag tänker främst på. Med strategiska uppdrag inom stadsplanering, miljö och geografisk information kan vi göra skillnad i samhället. Det hållbara livet i staden kräver en produktiv och levande landsbygd. Vi behöver ha ”helikopterperspektiv” för ögonen, samverka med andra och utveckla verksamheterna för att uppnå god resurshushållning och fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

Vad blir det viktigaste du behöver ta tag i till en början?

Samhället förväntar sig en myndighet, som är lätt att få kontakt med och som levererar i rätt tid och med god service. Stort fokus ligger därför på utvecklingsfrågor, där digitalisering är ett av verktygen. Att uppnå digital handläggning, där det är möjligt, är en åtgärd i linje med förvaltningens vision; VGS – Tillsammans skapar vi framtidens samhälle. Vi ska förenkla för alla, oavsett om de som använder våra tjänster föredrar digitala eller analoga tjänster och arbetssätt.

De tre kommundirektörerna i Sandviken, Ockelbo och Hofors är glada över att Yvonne Mickels har tackat ja till uppdraget.

Vi tycker att vi har lyckats väldigt bra med rekryteringen och vi önskar förvaltningen och Yvonne Mickels lycka till. Vi hade många kompetenta sökanden och vi är nu väldigt glada att Yvonne har tackat ja till uppdraget, säger Pär Jersfström, Lars Sjödin och Jonatan Alamo Block.

Yvonne Mickels tillträder tjänsten den 1 januari 2020.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Yvonne Mickels

Yvonne Mickels blir ny förvaltningschef på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.