Omsorg och stöd

För dig som vill göra en värdefull insats för medmänniskor finns flera uppdrag att välja bland.

Hemsjukvård är till för de över 18 år som inte på egen hand eller med hjälp kan ta sig till en vårdinrättning för att få vård under minst 14 dagar.

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik, ett komplement till vanliga linjebussar