Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Äldre

Sandvikens kommun erbjuder bl.a. hemtjänst, vård- och omsorgsboenden;  korttidsvistelse, växelvård och äldreboende.

Strävan är att omsorgen av äldre ska bygga på samarbete mellan den enskilde, närstående och personal. Personal som har goda kunskaper inom omsorg och vård.

Behov av stöd och hjälp?

Du som är 75 år och äldre kan få förenklad handläggning av vissa insatser.
För dig som är yngre än 75 år eller har behov av andra insatser kontakta biståndshandläggaren för ditt område. Läs mer om hur insatser kan beviljas utifrån behov.
Behov och insatser

Kvalitetsarbete

I Äldreguiden jämförs kvaliteten på vården och omsorgen vid landets äldreboenden, korttidsboenden, dagverksamheter och hemtjänstverksamheter. Kommunernas äldreomsorg jämförs också i Nätverket Jämföras rapporter liksom i Öppna jämförelser 2011 - Vård och omsorg om äldre (av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL)
Kvalitetsarbete

Synpunkter och överklagan

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation skall präglas av gott bemötande. Vi har en synpunktsblankett som du kan använda för förslag, synpunkter osv.
Om du  är missnöjd över ett beslut om insats finns möjlighet att överklaga.
Synpunkter och överklagan

Länkar och dokument

E-tjänster Omsorgsförvaltningen:

Vård- och omsorgstaxa:

För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Sandvikens kommun ut en avgift: Vård- och omsorgstaxa

Ansökningsblanketter:

Intresseanmälan till seniorboenden:

Övriga

Intresserad av arbete inom vård och omsorg?

Om vi för närvarande inte aktivt söker medarbetare till omsorgsförvaltningens enheter kan du ändå skicka en spontanansökan till: 
timvikarie.pfv@sandviken.se

Din spontanansökan granskas och matchas mot behov. Blir du aktuell för en anställning kommer vi att kontakta dig.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg som gynnar både vård- och omsorgstagare, den studerande och arbetsgivaren.
Mer information: Vård- och omsorgscollege

Omsorgsförvaltningen

Besöksadress:
Hamngatan 12

Postadress:
Omsorgsförvaltningen
811 80 SANDVIKEN

Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)

Omsorgsförvaltningen

Ansvarig nämnd

Omsorgsnämnden

Sidan uppdaterad: 2017-10-09
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se