Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Behov och insatser

Behov av stöd och hjälp?

Du som är 75 år och äldre kan få förenklad handläggning av vissa insatser.

Följande insatser omfattas av förenklad handläggning:

  • Matdistribution
  • Tvätt                                     
  • Inköp
  • Trygghetslarm
  • Städning   

Ansökan gör via en blankett där du kryssar i vilken hjälp du behöver.
Länk till blankett: Förenklad handläggningPDF (pdf, 33.8 kB)

För dig som är yngre än 75 eller har behov av andra insatser, kontakta handläggaren för ditt område. Lättast är att ringa Medborgarservice, tel 026-240000, och ange var du bor.Vid behov görs ett hembesök där ni tillsammans går igenom vilka behov du har, samt sätter upp mål för hjälpinsatserna.
Det vanligaste är att en utredning tar 1-2 veckor, förutom en utredning om plats i vård- och omsorgsboende (äldreboende) som oftast tar lite längre tid.
Handläggaren fattar därefter beslut om vilka insatser du får.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten i Falun.
Läs mer om överklagan: Besvärshänvisning

Du kan påverka

Du som beviljas insatser planerar hur de ska utföras tillsammans med din kontaktansvarige.

För dig som har matdistribution (hemmat) finns möjligheten att välja mellan fler än en maträtt per dag.

Hemtjänst

Det finns förenklad handläggning för vissa insatser. Andra bedöms och beslutas utifrån behov.  Här kan du läsa mer om Hemtjänst.

Trygghetslarm

Trygghetslarmets syfte är att bidra till ökad trygghet och göra det möjligt för Dig att leva ett självständigt liv. Larmet är till för att Du (som beviljats larm), om Du hamnar i en situation som Du själv inte klarar av att reda upp, ska kunna få hjälp av personal.

Trygghetslarmet är digitalt och går över det mobila telefonnätet För att larmet ska kunna installeras krävs att det finns täckning hos Dig till det mobila nätet och det kontrolleras innan.Du får mer information om hur du använder trygghetslarmet när/om du beviljas detta. 

Korttidsvistelse

Alla insatser som ges bedöms och beslutas utifrån dina behov (biståndsbedömning). Här kan du läsa mer om Korttidsvistelse.

Träffpunkter och dagverksamhet

Det finns både öppna träffunkter och behovsprövade dagverksamheter (biståndsbedömda). Läs mer om olika träffpunkter och dagverksamheter.

Senior 70+boenden

Senior 70+boenden finns i Österfärnebo, Årsunda och Storvik.

Vård- och omsorgsboenden- Äldreboenden

Här kan du se vilka vård- och omsorgsboenden (äldreboenden) som vi har inom kommunen för äldre personer.

Demensboenden

Här kan se vilka demensboenden som finns inom kommunen för personer med demenssjukdomar.

Hälso- och sjukvård

Det är landstingets primärvård som ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet, men hjälp med vissa enklare sjukvårdsuppgifter kan efter samråd med hälsocentralen ges av kommunens personal.
Om du bor i ett Äldreboende kan du får hjälp med den hälso- och sjukvård som inte kräver läkarvård eller sjukhusvård, av personalen på boendet.

Rehabilitering

Rehabenheten är delaktig i teamet runt dig som omsorgstagare om du behöver hjälp att återfå rörelseförmåga eller kompensera för förlorade förmågor och möjliggöra ett så aktivt liv som möjligt.
Rehabenheten består av arbetsterapeuter och sjukgymnaster, som är verksamma inom äldreomsorgens demensboenden, vård- och omsorgsboenden samt korttidsvistelse.
Mer information: Rehabenheten

Bostadsanpassning

Kommunen kan under vissa förutsättningar ge bidrag till anpassning av permanentbostäder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger frågor om bostadsanpassning.

För mer information. se: Bostadsanpassningöppnas i nytt fönster

Anhörigstöd

Verksamheten riktar sig till anhöriga, närstående och vänner som hjälper eller stöttar någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning. Genom Anhörigstöd finns Anhörigcenter på Dalbacken i centrala Sandviken.
Mer information: Anhörig- och närståendestöd

Fixar-Malte

Fixar-Malte riktar sig till pensionärer över 75 år och bor i Sandvikens kommun. Genom Fixar-Malte kan man få kostnadsfri hjälp för att undvika fallskador i hemmet.
Mer information: Folder för nedladdning finns på denna sida under "Länkar och dokument")

Projekt

Stimulansmedelsprojekt
Stimulansmedel från Socialstyrelsen riktade till vård och omsorg av äldre personer används  till preciserade inriktningar inom nedanstående områden.
Demens
Kost och nutrition
Rehabilitering
Sociala innehållet
Läkemedel
Läs mer: Stimulansmedelsprojekt

Vård- och omsorgscollege
Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg som gynnar både vård- och omsorgstagare, den studerande och arbetsgivaren.
Läs mer: Vård- och omsorgscollege

Avslutade projekt

Kompetensstegen
Sandvikens kommun har genom projektmedel
utbildat personal inom äldreomsorgen.

Genom projektmedel möjliggjordes skapande av en utbildningsfilm inklusive studiehandledning.
Läs mer: Bemötande i Äldreomsorgen

Länkar och dokument

Inkomstförfrågan för de som har insatser inom äldre- eller handikappomsorg:
AnvisningarPDF (pdf, 93 kB)
InkomstförfråganPDF (pdf, 1.3 MB)
Folder om omsorgstaxan för 2017, innehåller uppgifter om avgifter, beräkningar av taxan mm:
OmsorgstaxaPDF (pdf, 502.2 kB)

Intresseanmälan till senior 70+boenden:
DC Nya Bruket och/eller TallbacksvägenPDF (pdf, 76 kB)
StorvikPDF (pdf, 77.6 kB)
ÅrsundaPDF (pdf, 77.3 kB)
ÖsterfärneboPDF (pdf, 74.7 kB)

Fixar-MaltePDF (pdf, 336.7 kB)
Synpunkter, klagomål och förslag
Färdtjänst
Seniorkort

Kontakta oss

Chef biståndshandläggare:
Kicki Bro,
tel: 026-24 15 93
E-post: christina.bro@sandviken.se

Verksamhetschef  Specialenheter
Märith Hedblom
Tel: 026-24 11 40
E-post: marith.hedblom@sandviken.se

Verksamhetschef Vård- och omsorgsboende
Carina Sjöberg
E-post: carina.sjoberg@sandviken.se
Tel: 026-24 14 21

Verksamhetschef Ordinärt boende
Ann-lousie Brolin
E-post: ann-louise.brolin@sandviken.se
Tel:  026-24 19 20

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
Maria Hanning
Tel: 026-24 03 17
E-post: maria.hanning@sandviken.se 

Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR)
Anita Kassman
Tel: 026-24 19 42
E-post: anita.kassman@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-01-09
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se