Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Särskilt boende - äldreboende och demensboende

På den här sidan hittar du information och ansökan om särskilt boende - äldreboende och demensboende.

Särskilt boende är till för dig som har så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i ditt eget hem med hjälp av hemtjänst.

I särskilt boende får du hjälp dygnet runt. Hjälpen anpassas efter dina specifika behov av omsorg, hälso- och sjukvård och rehabilitering.

För dig med kognitiv sjukdom, demenssjukdom finns anpassade demensboenden på flera platser i kommunen.

Särskilda boenden i Sandvikens kommun

Ansök om särskilt boende

I ansökan får du beskriva dina svårigheter i vardagen och styrka eventuella diagnoser med läkarintyg.

Efter ansökan

En biståndshandläggare bokar in ett besök hemma hos dig för att diskutera ditt behov av hjälp. Biståndshandläggaren utreder därefter om du har rätt till särskilt boende.

När du beviljas särskilt boende

När du blir anvisad en lägenhet behöver du vara beredd att flytta in. Boendesamordnaren kommer att meddela dig om när hyreskontraktet börjar gälla och efter det kommer ni överens om när flyttlasset går.

Om du tackar nej till anvisat boende kommer biståndshandläggaren att följa upp eller ompröva beslutet eftersom ditt behov kan ha förändrats. Biståndshandläggaren ser också till att du får det stöd och den hjälp du behöver för att bo hemma, till exempel med hjälp av hemtjänst.

Vanliga frågor om särskilt boende

Kan jag ställa mig i kö till särskilt boende?

Det är dina behov vid ansökningstillfället som ligger till grund för beslut om din ansökan. Det innebär att du inte kan ställa dig i kö till ett särskilt boende för eventuella framtida behov.

Kan jag byta till ett annat särskilt boende?

Du som bor på ett särskilt boende har rätt att ställa dig i kö för att flytta till annat särskilt boende.

Kontakta boendesamordnaren eller enhetschefen på ditt boende som hjälper dig med detta.

Vad händer om jag tackar nej medan jag vistas på korttidsvistelse?

När du blir anvisad till ett särskilt boende ska du vara beredd att flytta in med kort varsel.

Tackar du nej till anvisat boende återvänder du till ditt hem i väntan på nytt erbjudande. Behöver du utökade hemtjänstinsatser i väntan på att få flytta in på särskilt boende så ska du kontakta din biståndshandläggare.

Avgifter

Sandvikens kommun tar ut avgifter för stöd och hjälp, till exempel särskilt boende, korttidsvistelse och hemtjänst.
Avgifter för vård och omsorg

Kontakta oss vid frågor och synpunkter

Om du har frågor kring ditt ärende eller vilket stöd du kan få kan du kontakta Medborgarservice eller Omsorgsförvaltningens biståndshandläggare på telefon 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Biståndshandläggarna har telefontid: måndag-fredag, kl. 08.45-09.30. Du kan även lämna ett meddelande till Medborgarservice så kontaktar biståndshandläggaren dig.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut