Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Dödsfall och begravning

Begravningsceremoni

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten för alla medborgare. De sköter genom sina församlingar och samfälligheter begravningsväsendet på statens uppdrag. Ansvaret gäller att anordna och hålla allmänna begravningsplatser inom ett avgränsat område och att anordna särskilda begravningsplatser för till exempel muslimska och judiska trosbekännare. www.svenskakyrkan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borgerlig begravning innebär en begravning utan religiös anknytning. Någon begravningsförättare i vanlig mening är inte nödvändig. Den som leder begravningen kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående som man vill anförtro förättningen.

Sprida aska

Om du vill strö ut aska efter en avliden person någon annanstans än på en begravningsplats måste du ha tillstånd från länsstyrelsen i det län där du vill sprida askan.
Begravningar - Länsstyrelsen Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begravningsombud och begravningsplatser

Oftast är det en eller flera församlingar som ansvarar för att ordna begravningsplatser. Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.

Om du vill veta vem som är begravningsombud kan du vända dig till din församling eller till länsstyrelsen.
Begravningar - Länsstyrelsen Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bouppteckning

När någon avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att gå igenom och göra en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Läs mer om bouppteckning på Skatteverkets webbplats.
Bouppteckning - Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dödsboanmälan och begravningshjälp

Om den avlidna saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidnes hemkommun. Socialkontoret prövar om det går att göra en dödsboanmälan.
Information om dödsboanmälan och begravningshjälp

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se