Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Dödsboanmälan och begravningshjälp

Dödsboanmälan görs av Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) och kan ersätta en bouppteckning. Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar tillsammans med andel i makes/makas giftorättsgods endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Tillgångarna ska vara orörda innan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen beslutar om att dödsboanmälan kan göras.

Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras. Dödsboanmälan skrivs av en handläggare och lämnas därefter till skattemyndigheten.

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värdet av lösegendom (lösöret). Det är även viktigt att undersöka vilka försäkringar (gruppliv, personliga liv- och pensionsförsäkringar med flera) som finns och vilka som är förmånstagare.

Informationsblad dödsboanmälan Pdf, 42.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 42.9 kB)

Förteckning över handlingar och uppgifter för dödsboanmälan Pdf, 348.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 348.9 kB)

Ansökan om dödsboanmälan Pdf, 399 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 399 kB)

Begravningshjälp

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en räkning kommer och begär tre månaders uppskov räknat från dödsdagen samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning ska göras.

OBS! Kom ihåg att stoppa autogiron.

Vem betalar begravningen?
I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar ska Individ- och familje­omsorgsförvaltningen meddelas innan kontakt tas med begravningsbyrån. Bistånd till kostnader för begravning kan betalas ut med max 35 % av prisbasbeloppet (exklusive gravsten).
Från detta belopp avräknas eventuella tillgångar i dödsboet. Ansökan om ekonomiskt bistånd ska göras innan beställning görs hos begravningsbyrån. I annat fall är det beställaren som är betalningsansvarig.

Informationsblad ekonomiskt bistånd till begravning Pdf, 19.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 19.1 kB)

Ansökan om ekonomiskt bistånd till begravning Pdf, 389.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 389.7 kB)

Mer information

Dödsboanmälan handläggs av Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Ekonomienheten. För mer information och ansökningsblanketter, se ovan eller kontakta dödsbohandläggare via telefon 026-24 00 00.