Servicedeklaration - Ansökan om dödsboanmälan

Dödsboanmälan

När en person avlider i Sverige måste en bouppteckning eller en dödsboanmälan göras efter den avlidne. Dödsboanmälan görs via individ- och familjeomsorgs­förvaltningens ekonomienhet i kommunen

Vårt ansvar/ Utfästelse

Vid en komplett inlämnad ansökan med handlingar till individ- och familjeomsorgs-förvaltningen, skickas ansökan inom två veckor från att handlingarna tagits emot, till Skatteverket för registrering. En dödsboanmälan ska vara Skatteverket tillhanda inom två månader från dödsdagen.

Ditt ansvar

För att ärendet ska kunna behandlas, måste ansökan vara komplett. En förteckning över vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns på individ- och familjeomsorgsförvaltningens hemsida för dödsboanmälan och begravningshjälp Öppnas i nytt fönster.. Ansökningshandlingar kan du få av dödsbohandläggare vid ekonomienheten.

Mer information

Medborgarservice 026 -24 00 00