Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ekonomiskt bistånd

Hur söker jag ekonomiskt bistånd?

Om Dina inkomster inte räcker för att försörja Dig själv och Din familj har Du rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen. Du kan kontakta Ekonomienhetens gruppledare mån—fre kl. 08.45—09.30, som gör en första bedömning. Är det aktuellt för Dig att söka ekonomiskt bistånd bokas Du in på en besökstid. Du får också information om vilka uppgifter och handlingar som Du behöver ta med Dig vid besöket.

Väntetider för att få beslut

Du får ett beslut inom 14 dagar från att din ansökan är komplett vid ett nybesök och inom 10 dagar vid en återansökan.

Läs mer om vad du kan förvänta Dig av oss

Vad krävs för att jag ska få ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga försörjningssvårigheter. En förutsättning för att kunna få ekonomiskt bistånd är att man inte kan försörja sig själv eller få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Det betyder att Du måste använda dig av alla de möjligheter som står till buds innan Du har rätt till ekonomiskt bistånd. Den som söker ekonomiskt bistånd måste bland annat lämna uppgifter om alla sina inkomster, utgifter och tillgångar. Det ekonomiska biståndet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. 

Är Du arbetslös ska Du stå till arbetsmarknadens förfogande genom att vara anmäld på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
Frågor och svar om ekonomiskt bistånd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kan jag söka hjälp till?

Det ekonomiska biståndet ska garantera att den enskilde får en skälig levnadsnivå. Varje ansökan prövas utifrån Dina personliga omständigheter. Biståndet skall utformas på ett sådant sätt att Du kan klara din ekonomi själv i fortsättningen. Sandvikens kommun tillämpar den så kallade riksnormen, där ett flertal hushållsutgifter är inräknade. Om ekonomiskt bistånd beviljas betalas detta ut till dig.
Se riksnorm för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2018.

Om jag inte får det jag begär?

Du har alltid rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut. Får Du inte det bistånd Du söker har Du rätt att överklaga beslutet. Din överklagan skickas till kommunen, som är skyldig att se över beslutet innan det skickas vidare till Förvaltningsrätten.
Överklagan av beslut

Provberäkning

Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning. Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter om din ekonomi (inkomster, utgifter och tillgångar) som du själv matar in. Den påverkas av annat än din ekonomi och resultatet är därför ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd.

Provberäkna på  Socialstyrelsens hemsida: Beräknalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2018-01-18
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se