Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ekonomiskt bistånd

Om dina inkomster inte räcker för att försörja dig själv och din familj har du rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen.

Hur söker jag ekonomiskt bistånd?

För att göra en ansökan ska du kontakta Ekonomienhetens gruppledare mån—fre kl. 08.45—09.30 via Medborgarservice 026-24 00 00. En första bedömning görs då och är det aktuellt för dig att söka ekonomiskt bistånd bokas du in på en besökstid. Du får också information om vilka uppgifter och handlingar som du behöver ta med dig vid besöket.

Väntetider för att få beslut

Du får ett beslut inom 14 dagar från att din ansökan är komplett vid ett nybesök och inom 10 dagar vid en återansökan.

Vad krävs för att jag ska få ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga försörjningssvårigheter. En förutsättning för att kunna få ekonomiskt bistånd är att man inte kan försörja sig själv eller få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Det betyder att du måste använda dig av alla de möjligheter som står till buds innan du har rätt till ekonomiskt bistånd. Den som söker ekonomiskt bistånd måste bland annat lämna uppgifter om alla sina inkomster, utgifter och tillgångar. Det ekonomiska biståndet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. 

Är du arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande genom att vara anmäld på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.

Socialstyrelsen om ekonomiskt bistånd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kan jag söka hjälp till?

Det ekonomiska biståndet ska garantera att den enskilde får en skälig levnadsnivå. Varje ansökan prövas utifrån Dina personliga omständigheter. Biståndet ska utformas på ett sådant sätt att Du kan klara din ekonomi själv i fortsättningen. Sandvikens kommun tillämpar den så kallade riksnormen, där ett flertal hushållsutgifter är inräknade. Om ekonomiskt bistånd beviljas betalas detta ut till dig.
Se riksnorm för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om jag inte får det jag begär?

Du har alltid rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut. Får du inte det bistånd Du söker har Du rätt att överklaga beslutet. Din överklagan skickas till kommunen, som är skyldig att se över beslutet innan det skickas vidare till Förvaltningsrätten.
Överklagan av beslut

Provberäkning

Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning. Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter om din ekonomi (inkomster, utgifter och tillgångar) som du själv matar in. Den påverkas av annat än din ekonomi och resultatet är därför ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd.Provberäkna på Socialstyrelsen webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kan du förvänta dig av oss?

  • Du får träffa en handläggare inom 4 veckor från det att en första kontakt har tagits med enheten om ett nybesök.
  • Du får skriftligt beslut med tydlig information om varför vi har beviljat eller avslagit din ansökan. 
  • Du får ett beslut inom 14 dagar från att din ansökan är komplett vid ett nybesök och inom 10 dagar vid en återansökan.
  • Du får hjälp att överklaga ditt beslut om du önskar hjälp med detta. 
  • Du kan nå oss på våra telefontider varje vardag, om enheten har öppet.
  • Du kan förvänta dig en tydlig information om rätten till bistånd och hur en utredning går till.

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Du lämnar oss de uppgifter vi behöver och kommit överens om, för att kunna handlägga ditt ärende på utsatt tid och kunna göra en korrekt bedömning.
  • Du meddelar återbud om du inte kan komma på bokad tid.
  • Du lämnar aktuell adress och telefonnummer, så att vi kan nå dig vid behov.
  • Du är skyldig att meddela förändringar i din situation och att följa den uppgjorda planeringen.

Se beslut och utbetalningar

Om du får ekonomiskt bistånd har du möjlighet att via e-legitimation logga in för att få beslut, beräkningar, begäran om kompletteringar och vissa kallelser digitalt. Du kan även se när utbetalning av bistånd har skett. Du har även möjlighet att ändra telefonnummer och adress på egen hand, så att handläggaren alltid har rätt uppgifter för att kunna nå dig.

Om du önskar tillgång till denna tjänst, så kontakta din handläggare på ekonomienheten inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Handläggaren kan då ge dig mer information och förklara hur tjänsten fungerar.

Mer information

Har du frågor ring socialsekreterarna på deras telefontid
08.45—9.30 varje vardag. Om du inte har fått din handläggares direktnummer kan du nå socialsekreterarna via Medborgarservice 026-24 00 00.

Synpunkter och överklagan av beslut

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av gott bemötande.

Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter.

Sandvikens kommun har en speciell blankett som du kan använda. Den ska finnas tillgänglig i alla verksamheter.

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker. Du kan även lämna dina synpunkter via sidan Synpunkter. Du kan välja att skriva anonymt eller lämna kontaktuppgifter. Lämnar du kontaktuppgifter får du svar på dina synpunkter/ideer/klagomål.

Om du inte vill använda synpunktsblanketten kan du ta kontakt med den enhetschef som ansvarar för verksamheten du har eventuella synpunkter på.

Överklagan av beslut, besvärshänvisning

Om du inte är nöjd med ett beslut från Individ- och familjeomsorgen kan du överklaga beslutet.

Beslut som går dig emot kan överklagas via förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten. I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du anser fel i beslutet och vilken ändring du vill ha. Bifoga även eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning. Om du vill så kan vi hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Överklagan ska skickas till den person som har fattat beslutet inom Individ- och familjeomsorgsnämnden, då nämnden är skyldig att se över beslutet och eventuellt ompröva det, innan det sänds vidare till Förvaltningsrätten för vidare prövning.

Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från det du tog del av beslutet.

Sidan uppdaterad: 2019-06-19
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se